עמוד:20

בעלי חיים מת רַבּ ים כל בעלי החיים מת רַבּ ים . היכולת להת רַבּוֹ ת מאפשרת ליצורים החיים להמשיך להתקיים בסביבה מדור לדור . רְ ב יּ יה היא מאפיין ח יּ ים . בעלי חיים מת רַבּ ים בדרכים מגוונות : הטלת ביצים ) עופות , פרפרים , צבים . ) ה ַשְׁרָ צ ָ ה ) דגי גמבוזיה וג וּפּ י . ) ה ַ מ ְ ל ָ ט ָ ה ) פילים , חתולים , כבשים . ) ליד ֵ ָ ה של תינוקות אצל בני האדם . שאלות . 1 מדוע חשובה ההתרבות לבעלי החיים ? . 2 באיל וּ דרכים מתרבים בעלי חיים ? הביאו דוגמאות נוספות . . 2 מה היה קורה אילו בעלי חיים לא היו מתרבים ? תשובה לשאלה : 1 חשובה להמשיך קיום המין מדור לדור . תשובה לשאלה : 2 הטלת ביצים ) עופות , פרפרים , צבים ); השרצה ) דגי גמבוזיה וג וּפּ י ); המלטה ) פילים , חתולים , כבשים ); לידה ) בני אדם . ) מילון ה ֲ ט ָ ל ָ ה : פליטה של ביצים מתוך גוף הנקבה . הצאצאים מתפתחים בתוך ביצים מחוץ לגוף האם . ה ַשְׁרָ צ ָ ה : בקיעה של ביצים בגוף הנקבה ופליטה מיידית של הצאצאים אל מחוץ לגוף . ה ַ מ ְ ל ָ ט ָ ה : קיימת רק ביונקים . העובר גדל ומתפתח ברחם הנקבה במהלך ההיריון . בתום ההיריון העובר יוצא לאוויר העולם . ליד ֵ ָ ה : תהליך הזהה להמלטה , אך נקרא בשם זה רק אצל בני האדם . מתרבים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר