עמוד:16

מאפייני הח יּ ים של בעלי החיים כמו הצמחים , בעלי החיים ובכללם בני האדם הם יצורים חיים . כמו הצמחים , לבעלי החיים יש מאפייני ח יּ ים של יצורים חיים . אילו מאפייני ח יּ ים יש לבעלי החיים ? מאפייני ח יּ ים של בעלי חיים מטרת תת הפרק היא להרחיב את משמעות המושג מאפייני חיים בהקשר לבעלי חיים . לכל בעלי החיים יש אותם מאפייני חיים ) עקרון האחידות של עולם החי , ) אך הביטוי שלהם שונה ) לדוגמה , כולם ניזונים , אך הם נבדלים זה מזה בדרכי ההזנה שלהם . ) שימו לב : חשוב להבהיר לתלמידים שגם לצמחים יש מאפייני חיים ) לדוגמה , הם נושמים , ניזונים , גדלים ומתפתחים . ) לטיפול בתפיסות חלופיות אודות מאפייני חיים פנו לדגם ההוראה האם אני יצור חי ? בתת המדור השעה הפרטנית שבמדור פדגוגיה חדשנית שבאתר מטר . בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... להסביר מהם מאפייני ח יּ ים של בעלי חיים . לתאר את הדרכים שבאמצעותן משיגים יצורים חיים את צורכי הקיום שלהם . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא והשיבו על השאלה ) או על השאלות ( בסוף כל פסקה ועל שאלות הסיכום . מאפייני הח יּ ים של בעלי החיים בדומה לכל היצורים החיים , לבעלי החיים יש אותם מאפייני ח יּ ים : כולם נושמים , כולם ניזונים ומפ רִ ישים , כולם נעים , כולם מת רַבּ ים , כולם גדלים ומתפתחים , כולם יוצרים תקשורת עם הסביבה , וכולם מתים בסופו של דבר . רק מי שיש לו את כל מאפייני ח יּ ים : האלה הוא יצור חי . שאלה : איל וּ מאפייני ח יּ ים משותפים יש לכל בעלי החיים ? קטע המידע מחולק לשש פסקאות . הפסקה הראשונה עוסקת במושג הכולל מאפייני חיים . כל אחת מהפסקאות העוקבות עוסקת באחד ממאפייני החיים . הקריאה המקדימה של הפסקאות חשובה ביותר לפעילות המוצעת בשאלות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר