עמוד:14

תת הפרק עוסק במושג צורכי קיום ובחשיבותו לקיומם של יצורים חיים . חשוב לאתר את התפיסות בנושא באמצעות שאלה כגון : מה יקרה לבעלי חיים אם לא ישיגו את צורכי הקיום שלהם ? חשוב ביותר לקרוא את קטע המידע הפותח ולשים לב למושגי המפתח המודגשים בו ולקשר שבין המושגים למושג מאפייני חיים . שימו לב : חשוב להבהיר לתלמידים שגם לצמחים יש מאפייני חיים ) לדוגמה , הם נושמים , ניזונים , גדלים ומתפתחים . ) למה זקוקים בעלי חיים כדי לחיות ? כמו הצמחים , גם לבעלי חיים ובכללם בני האדם יש צורכי קיום הדרושים לקיומם ותפק וּ דם . מהם צורכי הקיום של בעלי החיים ומדוע הם זקוקים להם ? הם זקוקים לחמצן לנשימה , למים ולמזון כדי לפעול , לגדול ולהתפתח . הם זקוקים למ רְ חב מחיה מתאים שבו יוכלו למצוא מזון ומחסה . הם זקוקים לה ֲ גנה ָ מפני אויבים ובשעת סכנה . הם זקוקים לטמפ רָ ט וּ רה מתאימה כדי לפעול ולהתקיים . אוויר ) חמצן , ) מים ומזון , טמפ רָ ט וּ רה מתאימה , מ רְ חב מחיה והגנה הם דוגמאות לצורכי קיום . אם בעלי החיים לא ישיגו את צורכי הקיום שלהם הם לא יוכלו לבצע את פעולות החיים שלהם . מילון מ רְ חב מחיה : הסביבה שבה בעל החיים חי ומשיג את צורכי הקיום שלו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר