עמוד:12

השאלות נועדו לסייע לתלמידים להתמצא בטקסט . חשוב להסב את תשומת לב התלמידים למבנה הטקסט ולשלוש הכותרות המסתעפות ממנו . התלמידים נדרשים לחלץ מידע מתוך הטקסט ) שאלה ) 1 ולארגן את המידע בטבלה ) שאלה : ) 2 מעבר מייצוג מידע בטקסט מילולי לייצוג מידע בטקסט חזותי ) כדוגמת הטבלה ( והצגתו באמצעות אלבום דיגיטלי . שאלות סיכום . 1 ע ִ ב ְ ר וּ על שמות בעלי החיים שמוזכרים בקטע המידע ) בבוקר , במשך היום , בלילה ( ו רִ מ וּ שמות של : א . בעלי חיים שאתם מכירים . ב . בעלי חיים שלא שמעתם עליהם מעולם . ג . בעלי חיים ששמעתם עליהם אך אינכם מכירים . . 2 במה דומה ובמה שונה ההתנהגות של בעלי החיים השונים במהלך היממה ? כדי להשיב על השאלה ע רְ כ וּ השוואה על פי ההנחיות הבאות : א . שרטטו טבלה ) ראו דוגמה ( והשלימו בה מידע על ההתנהגות ) הפעילות ( של שישה בעלי חיים ששמם מוזכר בקטע המידע , על פי התבחינים ) קריטריונים שרשומים בעמודת ההתנהגות . ב . ב דְ ק וּ בטבלה במה דומים ובמה שונים בעלי החיים בהתנהגות שלהם . ג . מה למדתם מההשוואה שערכתם על התנהגויות של בעלי החיים ? . 3 הכינו אלבום תמונות דיגיטלי של בעלי החיים בשכונה שבה אתם גרים : צלמ וּ את בעלי החיים , הוסיפו מידע קצר ) שם , תאריך ומקום הצילום וכן מידע מעניין על בעלי החיים . ) טבלת השוואה : התנהגות בעלי חיים במהלך היממה

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר