עמוד:9

חלק ב : מעבדים נתונים . 1 עיינו בנתונים שארגנתם בטבלה והשיבו : א . באיל וּ מקומות בסביבה גיליתם בעלי חיים ? מומלץ לקיים חלק זה של המשימה בכיתה , לדווח על ממצאי התצפית ולסכמם על פי השאלות המנחות שבמשימה . לאחר הדיווח מומלץ לסכם את התצפיות שערכו התלמידים בטבלה כיתתית שהוכנה מראש . בטבלה הכיתתית יאורגן כל המידע שאספו הקבוצות . זוהי הזדמנות טובה להאזין לאחרים , לאפשר ביטוי וליזום אינטראקציה חברתית . ב . האם באותה סביבה גיליתם בעלי חיים שונים ? הביאו דוגמאות . ג . איל וּ בעלי חיים היו פעילים בשעות הבוקר , איל וּ במשך היום ואילו בערב ? ד . האם בעלי החיים שהיו פעילים ביום היו פעילים גם בערב ? הביאו דוגמאות . ה . אצל איל וּ בעלי חיים גיליתם את ההתנהגויות הבאות : אכילה , יצירת תקשורת , תנועה , חיפוש מקום מסתור , הגנה על צאצאים , בריחה . . 2 היעזרו בתשובות שלכם לסעיף 1 והסיקו : א . במה שונים זה מזה בעלי החיים שגיליתם ? ב . במה דומים זה לזה בעלי החיים ? ניתן למצוא מיני בעלי חיים בסביבות שונות . בעלי חיים שונים פעילים בשעות היממה השונות . לבעלי חיים התנהגויות אופייניות להם . ניתן למצוא מאפיינים דומים ומאפיינים שונים בין בעלי החיים . דרחול השיח טבלה לאיסוף נתונים : בעלי חיים בסביבה שבה אנו חיים

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר