עמוד:7

הפרק עוסק בהכרת בעלי חיים המצויים בסביבה הקרובה , בהבנת צורכי הקיום שלהם , בהתאמתם לסביבת החיים שלהם ובהכרת מאפייני החיים שלהם . בעקבות הלמידה - נדע ... לתאר מגוון בעלי חיים בסביבה שלנו . להסביר במה דומים ובמה שונים בעלי החיים שבסביבה . להסביר למה זקוקים בעלי החיים כדי לחיות , ומהם מאפייני החיים שלהם . לתאר התאמות של בעלי חיים לסביבה שבה הם חיים . מושגים שנלמד מאפייני ח יּ ים : נשימה , רְ ב יּ יה ) התרבות , ) תנועה , הזנה , גדילה והתפתחות , תקשורת ומוות . צורכי קיום : אוויר ) חמצן , ) מזון , מים , הגנה , מ רְ חב מחיה , טמפרטורה מתאימה . סביבת חיים , התאמה לסביבה , התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות . ב יּוּ ת בעלי חיים , חיות מב וּ יתות , חיות בר . פתרונות טכנולוגיים , בית גידול מלאכותי . מיומנויות שנפעיל לשאול שאלות ולמיין אותן לנושאים . לתכנן ולבצע תצפית . לארגן נתונים בטבלה . להשוות ולהסיק מסקנות על הדומה ועל השונה . לתכנן ולבנות מוצר . להפיק מידע מקטעי מידע . להציג מידע בדרכים מגוונות ) דיגיטליות ואחרות . ) מארגני ההוראה–למידה בעמוד זה נועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר