עמוד:1

מדע וטכנולוגיה לכיתה ד ספר התלמיד ( ה ( אני , את ואתה שומרים על כללי הבטיחות ! . 1 הכניסה לחדר המקצוע מדע וטכנולוגיה מותרת רק בנוכחות המורה . . 2 ביצוע הפעילויות ) ניסויים , תצפיות , בניית דגמים ומוצרים ( ייעשה על פי הנחיות המורה . שימוש בכלים ובחומרים ייעשה על פי הנחיות המורה בלבד . חיבור מכשירי חשמל לשקעים חשמליים ייעשה על ידי המורה בלבד . הדלקת אש במבער גז או בכוהלייה תיעשה על ידי המורה בלבד . . 3 הקפידו על כללי זהירות מיוחדים במהלך ביצוע הפעילויות . אין לשחק בחומרים ובכלים שעל שולחן העבודה . אין לטעום ולהריח חומרים . אין לקום ולהסתובב בכיתה בזמן ביצוע הפעילויות . יש לאסוף שיער וחלקי ביגוד מתנופפים בעת ביצוע פעילויות . יש להרכיב משקפי מגן בהתאם להנחיות המורה . יש להודיע למורה על כל מפגע , כגון : כלים פגומים , שברי זכוכית , חומרים שנשפכו במרחב הלימודי ) שולחנות , כיסאות , רצפה ועוד . ) יש לרחוץ את הידיים במים ובסבון בסיום העבודה . . 4 הקפידו על סדר ועל ניקיון . יש לשמור על סביבת עבודה נקייה ומסודרת במהלך ביצוע הפעילויות . יש לערוך ניסויים על מגש שמונח על שולחן עבודה יציב . יש להשאיר סביבת עבודה ) שולחן , מגש עם ציוד וחומרים ( נקייה ומסודרת בסוף השיעור . יצא לאור במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי , אוניברסיטת תל–אביב . © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות ולאוניברסיטת תל–אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר