עמוד:*77

מומלץ לקיים חלק מתהליכי ההוראה–למידה במרחבים שמאפשרים תנועה , למשל , בחצר בית הספר , באולם הספורט או במבואה . הלימוד תוך כדי תנועה , לבד מההיבט החווייתי שבו , תורם גם להמחשת התוכן הנלמד . מומלץ להיעזר ולשלב בהתנסויות מורים לחינוך גופני או לתנועה . היעד החינוכי–ערכי של פרק זה הוא שמירה על יציבה נכונה . חשוב לשתף בלימוד הנושא גורמים מתאימים בבית הספר ומחוצה לו , העוסקים בתחום היציבה הנכונה ) אח / ות , מורים לחינוך גופני ( ולהיעזר בהם לקבלת מידע נוסף ומעודכן . למשל , כללים נוספים לישיבה מול מסך המחשב , כללים להתאמת גובה הכיסא לגובה שולחן העבודה ועוד . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן : מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בכל אחד מתחומי התוכן . מדעי החיים קיימת התאמה בין מבנה לבין תפקוד של איברים ומערכות בגוף היצור החי . אורח חיים בריא הוא מכלול התנהגויות מקדמות בריאות שהאדם יכול לשלוט בהן והן מאפשרות לו להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת יכולתו ותנאיו . חולי הוא מצב של פעילות לא תקינה של מערכות בגוף שעלול להיגרם מסיבות שונות . טכנולוגיה הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון : רפואה , חקלאות , תעשייה ותקשורת . הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות ) ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות . ) " שימו לב : מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר