עמוד:*76

פרק שלישי : גוף בתנועה רעיונות מרכזיים התנועה חשובה לבני האדם וליצורים חיים אחרים . התנועה מאפשרת לספק את צורכי הקיום וצרכים אחרים . התנועה של גופנו תורמת לבריאותו — לרווחה הגופנית , הנפשית והחברתית . התכווצות השרירים והרפייתם גורמת לתנועה של איברים ; פעולה משותפת של שרירים ושל השלד גורמת להנעת הגוף . השלד מורכב מעצמות המחוברות זו לזו באמצעות מפרקים ; השלד משתתף בתנועה , מגן ומעצב את צורת הגוף ; יש קשר בין מבנה השלד לבין תפקודו בתנועה ובהגנה על הגוף . לקיום תנועה יש צורך בשיתוף פעולה ובתיאום של מערכות השרירים , השלד ומערכות נוספות , כמו מערכת העצבים ומערכת ההובלה . שמירה על איזון בין מנוחה לבין פעילות ויציבה נכונה תורמת לבריאות הגוף ולדימוי העצמי והחברתי שלנו . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו מדוע חשובה התנועה לבני האדם . התלמידים יתארו את מבנה השלד והשרירים ואת תפקודם . התלמידים יסבירו את הקשר בין מבנה השלד והשרירים לבין תפקודו . התלמידים יסבירו את החשיבות שיש לפעילות הגופנית וליציבה הנכונה לבריאות . התלמידים יציעו אמצעים טכנולוגיים והתנהגויות ליציבה נכונה . התלמידים יתכננו ויבנו מוצר בתהליך התיכון . מושגים שלד , עצמות , מפרקים ) מפרק כדורי , מפרק צירי , מפרק תפר ); תנועה , שרירים , גידים ; בריאות , פעילות גופנית , יציבה נכונה . מיומנויות חשיבה קריאה והבנה של קטעי מידע ; עריכת תצפית , העלאת השערות ותיעוד תוצאות בעקבות התצפית ; איסוף נתונים בעזרת תצפית וניסוח שאלות בעקבות תצפית ; עריכת מעקב אישי באמצעות שאלון וסיכום התוצאות בטבלה ; בניית תכנית פעולה לקידום הבריאות ; ייצוג מידע בכרזה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . חשוב לקשר את הלימוד של פרק זה למאפיין החיים תנועה וכן למושגים בעלי חוליות ומחלקת היונקים שמטופלים בשער מפגשים עם בעלי חיים בספר לימוד זה . הקישור חשוב לצורך תהליכי ההעברה ) שימוש במושגים בהקשרים אחרים . ) לצורך הבניית משמעות למבנה השרירים והשלד ולתפקודם חשוב להשתמש בעזרי הוראה כגון : צילומי רנטגן , אטלס אנטומי ) רצוי תלת ממדי , ) הדמיות מתוקשבות , דגמים ) שריר , שלד , סוגי מפרקים . ) אחת מאסטרטגיות הלמידה שמיושמות בפרק היא איסוף מידע בעזרת תצפיות ובדיקות שהתלמידים עורכים בעצמם על גופם . חוש המישוש הוא החוש העיקרי לזיהוי העצמות , שכן העצמות קשות , יחסית לסביבה הפנימית הרכה , וקל לזהותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר