עמוד:*73

להמשך תהליך הבניית המושג מערכת , חשוב ביותר לערוך השוואה בין מערכת טכנולוגית ) שנלמדה בשער הקודם ( לבין מערכת בגוף האדם ) רכיבים / איברים , תפקוד , ארגון הרכיבים / איברים ויחסי גומלין ביניהם . ) כאשר ילדים מתבקשים לצייר את פנים גופם , הם מתארים , למשל , את כל חלל הבטן כקיבה המשמשת גם מאגר של דם , והם מציינים את הלב כאיבר שתלוי באמצע החלל . איברים פנימיים שמוזכרים לעתים קרובות אצל ילדים הם אותם איברים שגורמים לנו לתחושות כלשהן ) הלב , העצמות , הקיבה ( הגורמות לילדים לציין אותם בתכיפות גדולה ולצייר אותם גדולים יותר מגודלם האמיתי ביחס לגוף . ילדים מונים לפעמים רשימה ארוכה של שמות איברים כאשר שואלים אותם " אילו איברים יש לכם בתוך הגוף , " ? אך אין ברשימה של איברים משום הבנה לגבי פעולתם ויחסי הגומלין ביניהם . מחקרים מראים שההבנה של הילדים מסתמכת בראש ובראשונה על מה שנתפס בחושיהם , ועל כן ההיכרות שלהם עם גוף האדם צריכה להיבנות באמצעות החושים , מהמוכר יותר אל המוכר פחות , מהחיצוני לפנימי , מהמוחשי למופשט . לטיפול בתפיסות חלופיות של תלמידים אודות המבנה הפנימי של גופם , פנו אל דגם ההוראה אל תוך הגוף — מה יש שם בפנים ? שבמדור השעה הפרטנית באתר מטר . מן המדרש : מוצע להציג את הברכה הבאה לתלמידים ולבקש מהם לקשר בינה לבין מערכות ואיברים . בָּ ר וּךְ א תּ ה , ה' אלהינ וּ מל ךְ העולם , א שֶׁ ר יצר את האדם בְּ חכמה . וּ ב ָרָ א בו נקבים ִ נקבים ִ . חל וּ לים חל וּ לים . גּ ל וּ י ויד † וּ ע לפ ְ ני כ סּ א כבוד ךָ שֶׁ אם י סּ תם אחד מהם או אם י פָּ תח אחד מהם אי אפ שׁ ְ ר ַ להתק יּ ם אפ ִלּוּ שָׁ עה אחת . בָּ ר וּךְ א תּ ה , ה' רופא ֵ כל בּשׂ ָ ָ ר וּ מפ ְ ליא לע שׂ ות . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים בפרק מטופלים הרעיונות וההדגשים הבאים : קיימת אחידות במאפייני החיים של יצורים חיים , בעקרונות המבנה של גופם ובצרכים החיוניים לקיומם . ליצורים חיים יש צרכים חיוניים המהווים תנאי לקיומם . קיים שוני בין יצורים חיים בצורה ובדרכים להשגת הצרכים החיוניים שלהם . קיימות רמות שונות של ארגון בעולם היצורים החיים ) מדרג ביולוגי . ) הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות ) ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות . ) " שימו לב : מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר