עמוד:*72

פרק ראשון : זהו גופנו רעיונות מרכזיים גופנו מורכב ממערכות . כל מערכת מורכבת מאיברים שונים ויש לה תפקוד ייחודי לה . לגופנו , כמו לגופם של יצורים חיים אחרים , יש צורכי קיום בסיסיים שאותם הוא משיג מהסביבה בעזרת מערכות הגוף . איבר הוא מרכיב של מערכת בגוף שיש לו תפקוד מוגדר וברור והוא חיוני לתפקוד הגוף . האיברים בגוף פועלים במערכות שמשתפות פעולה להשגת צורכי הקיום של הגוף . מטרות אופרטיביות התלמידים יסבירו שבתוך גופנו יש איברים שתפקודם מסייע להשגת צורכי הקיום הבסיסיים . התלמידים ימנו את צורכי הקיום הבסיסיים : מים , מזון , חמצן , וכן צרכים כמו הגנה ותקשורת עם הסביבה . התלמידים יסבירו כי האיברים בגוף אינם פועלים לבד , הם שייכים למערכות חשובות בגוף . התלמידים יתארו את הקשר בין איברים ומערכות בגוף לבין צורכי הקיום ומאפייני החיים המתאימים . התלמידים יזהו את מקומם של האיברים ושל המערכות המרכזיות בגוף . מושגים צורכי קיום חיוניים : מזון , מים , חמצן , הגנה , תקשורת ועוד ; איברים : ריאות , קיבה ומעיים , הלב וכלי הדם , מוח , איברי חישה , שרירים , עצמות ; מערכות בגוף : מערכת ההובלה , מערכת הנשימה , מערכת העצבים , מערכת התנועה ; שיתוף פעולה . מיומנויות חשיבה זיהוי איברים ומערכות בדגם , בתמונות ובגוף האדם ; זיהוי ואיתור מושגי מפתח בקטעי מידע ושימוש בהם להסבר תופעות ותהליכים ; איסוף נתונים בעזרת תצפית והסקת מסקנות ; זיהוי רכיבים במערכת ויחסי הגומלין ביניהם ) חשיבה מערכתית . ) הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . הפרק עוסק בהבניה של חשיבה מערכתית שפירושה היכולת לראות הן את השלם ) המערכת ( והן את חלקי השלם ) תת המערכות , ) את יחסי הגומלין ביניהם ) הדינמיקה והשינוי ( ואת המטרה המשותפת . היכולת לראות מערכת שלמה ולהבין את מטרתה , את מורכבותה ואת יחסי הגומלין המתקיימים בה , דורשת שימוש באסטרטגיות חשיבה , שיאפשרו מחד גיסא לפרק את השלם ) תהליך אנליטי , ) ומאידך גיסא , להרכיב את השלם מחלקיו ) תהליך סינתזה . ) זאת מתוך הבנת תפקידו של כל רכיב במערכת והשפעתו על מרכיבים אחרים במערכת , על התהליכים המתקיימים בה ועל תוצריה . שחר , . 2006 , מ' אנטומיה של גוף האדם , הוצאת מכון וינגייט . תמיר , . 2002 , ע' גוף האדם — אנטומיה , פיסיולוגיה ופתולוגיה , הוצאת ערנתטע .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר