עמוד:*69

פתרונות למשימות הערכה פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . 1 ב : אוקיינוסים . . 2 דוגמאות : בבית : שימושים כמו בישול ורחצה — ניצול תכונות זרימה והמסת חומרים . בחקלאות : השקיה — ניצול תכונות זרימה והמסת חומרים . בתעשייה : הפקת קיטור — נמצאים גם במצב צבירה גז . . 3 בעקבות פעולות ניקוי שונות ) למשל : בבית , בתעשייה בחקלאות ( מתווספים למים חומרים שעלולים לפגוע באיכותם ) חומרי ניקוי , שומנים , חומרי הדברה . ) דליפת חומרי דלק מכלי תחבורה ימיים עלולה לזהם את מקורות המים . פסולת שמשליכים למקורות המים מזהמת את המים גם היא . . 4 ב : תערובת של גזים שעוטפת את כוכבי הלכת . . 5 ב : בעיקר מחמצן ומחנקן ומכמויות קטנות מאוד של גזים אחרים . . 6 א . חסרי צבע , ג . זורמים , ד . יש להם נפח וכמות , ח . חסרי ריח , י . מקבלים את צורת הכלי . . 7 א : הנר יכבה בגלל מחסור בחמצן ; ב : החמצן שבאוויר נחוץ לקיומם של תהליכי בעירה . . 8 זיהום אוויר עלול להיגרם : א : מבעירה של חומרי דלק ) מטוסים , מכוניות , תחנות חשמל ); ב : חומרי זיהום שנפלטים לאוויר בתהליך ייצור מוצרים במפעלי תעשייה . . 9 דוגמאות לפתרונות טכנולוגיים להקטנת זיהום אוויר : שימוש בחומרי דלק איכותיים , שימוש בארובות , שימוש במקורות אנרגיה ידידותיים לסביבה ) מים בתנועה ורוח , ) העדפת הנסיעה בכלי תחבורה ציבוריים . . 10 א : לאזרחים ) מה אלבש היום , ?) לחקלאים ) האם להשקות , ?) לטייסים ) האם אפשר לטוס , ?) לאנשי צבא ) האם אפשר לצאת לאימון בשטח ?); ב : סוגי המידע : משקעים , מהירות הרוח , עננות , טמפרטורה , לחות . . 11 א : בחורף טמפרטורת הסביבה יורדת , בקיץ טמפרטורת הסביבה עולה ; ב : בחורף יורדים משקעים , בקיץ לא יורדים משקעים . . 12 א : דוגמאות למכשירי מדידה : מד טמפרטורה — למדידת טמפרטורת האוויר , מד גשם — למדידת כמויות משקעים ; ב : השימוש בכלי מדידה מספק מידע אובייקטיבי שנמדד ביחידות סטנדרטיות , ולכן המידע הוא אובייקטיבי ובר השוואה . החושים שלנו עלולים להטעות אותנו והם מספקים לנו מידע סובייקטיבי . . 13 א : צריכת מים בשנים ו–2013 2012 במגזרים שונים בישראל ; ב : בית , תעשייה וחקלאות ג : 1 , 400 מלמ"ק ; ד : 1 , 300 מלמ"ק ; ה : — 1 עלתה , — 2 עלתה , — 3 עלתה , — 4 ללא שינוי ; ו : גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים ; ז : העלייה הצפויה בגידול האוכלוסייה וברמת החיים עתידה להביא לעלייה בצריכת המים . פרק שני : ממים למים — מצבי צבירה . 1 שקופים , חסרי טעם , חסרי צבע , זורמים , מקבלים את צורת הכלי , ממיסים חומרים . . 2 מוצקים : סלעים , חול , פחם , עץ , ברזל , פלסטיק , מלח ; נוזלים : מים , נפט , שמן , כוהל ; גזים : אדי מים , פחמן דו–חמצני , חנקן , חמצן . . 3 האוויר הוא חומר תערובת חומרים ) גזים . ) כמו כול החומרים ניתן למדוד את נפחו ואת כמותו . . 4 מוצק : שלג , קרחונים , ברד ; נוזל : גשם , טל , מים בשלולית , מים בנחל ומים באגם ; גז : אדי מים . . 5 א : מוצק — צורתו קבועה , אינו תופס את כל נפח הכלי ; נוזל — זורם , צורתו משתנה , אינו תופס את כל נפח הכלי ; גז — זורם , צורתו משתנה , מתפשט , תופס את כל נפח הכלי ; ב : זורמים , צורתם משתנה ; ג : הגזים מתפשטים ותופסים את נפח הכלי . . 6 א : משורה — יחידות המדידה : ליטר , סמ"ק ; ב : מד טמפרטורה — יחידות המדידה : מעלות צלזיוס ; ג : מאזניים — יחידות המדידה : קילוגרם , גרם . . 7 א : קערה ; ב : התלמידים הניחו את הכלים באותו מקום כדי לבודד רק את הגורם הנבדק ) גודל פתח הכלי . ) ג : התלמידים הקפידו לשמור על כל הגורמים זהים בניסוי ) אותו נפח מים , זמן , הכלים עם המים הונחו

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר