עמוד:*67

. 5 השיבו על השאלות : א . הקיפו בטבלה את התכונות שמאפיינות מוצק , נוזל וגז . תכונות מוצקים , נוזלים וגזים ב . אילו תכונות משותפות לנוזל ולגז ? ג . איזו תכונה מבדילה בין נוזל לבין גז ? . 6 השלימו : א . מכשיר למדידת נפח של נוזלים נקרא : , __________ יחידות המדידה הן : . ________ ב . מכשיר למדידת טמפרטורה נקרא : , ____________ יחידות המדידה הן : . _________ ג . מכשיר למדידת כמות חומר נקרא : , ____________ יחידות המדידה הן : . _________ . 7 קראו את הניסוי הבא והשיבו על השאלות : מטרה : התלמידים יתארו תכונות לחומרים במצב צבירה נוזל , מוצק וגז ויציינו אילו תכונות משותפות יש לנוזל ולגז ובמה הם שונים ? מטרה : התלמידים יציינו דוגמאות של מכשירי מדידה ואת יחידות המידה שבהם משתמשים . תלמידים ערכו ניסוי שמטרתו הייתה לבדוק את הגורמים שיכולים להשפיע על מהירות ההתאדות של מים מתוך כלי . אחת ההשערות הייתה שגודל ) קוטר ( פתח הכלי משפיע על מהירות ההתאדות . כדי לבדוק את ההשערה התלמידים ערכו את הניסוי הבא : הם מילאו שלושה כלים ) כוס , קערה , משורה ( בנפח שווה של מים . הם הניחו את הכלים זה לצד זה על אדן החלון . כעבור שלושה ימים , התלמידים מדדו את כמות המים שנותרה בכל כלי . הם חישבו כמה מים התאדו מכל כלי ורשמו את תוצאות החישוב בטבלה הבאה . נפח מים בכלים שונים הכלי כוס קערה משורה נפח המים שהתאדה מן הכלים 6 סמק" 20 "קסמ 3 ק"סמ שאלות א . על פי תוצאות הניסוי , מאיזה כלי התאדו הכי הרבה מים ? ב . מדוע הקפידו התלמידים להניח את הכלים באותו מקום ? ג . מדוע הקפידו התלמידים למלא את שלושת הכלים בנפח שווה של מים ? ד . על פי תוצאות הניסוי מה הייתה המסקנה ? מטרה : התלמידים ידעו לתאר תוצאות ניסוי , מסקנה מתוצאות ניסוי ; להסביר מהו בידוד משתנים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר