עמוד:*66

שאלות א . מה מתאר גרף העמודות ? ב . נתונים של אילו מגזרים מוצגים בגרף עמודות ? ג . כמה מים בסך הכול צרכו כל המגזרים בשנת ? 2011 ד . כמה מים בסך הכול צרכו כל המגזרים בשנת ? 2012 ה . הסיקו : מה קרה לצריכת המים בין השנים ? ל–2012 2011 הקיפו : ) 1 ( הצריכה הכוללת בישראל עלתה , ירדה , נשארה ללא שינוי . ) 2 ( צריכת המים במגזר הביתי עלתה , ירדה , נשארה ללא שינוי . ) 3 ( צריכת המים במגזר החקלאי עלתה , ירדה , נשארה ללא שינוי . ) 4 ( הצריכה במגזר התעשייתי עלתה , ירדה , נשארה ללא שינוי . ו . הסבירו : מה גרם לדעתכם לשינויים בצריכת המים בין השנים ? ל–2012 2011 ז . שערו : מה תהיה לדעתכם צריכת המים בכל אחד מהמגזרים בעוד עשר שנים ? הסבירו את תשובתכם . פרק שני : ממים למים — מצבי צבירה מטרה : התלמידים יציינו את תכונות המים כנוזל . . 1 הקיפו מתוך הרשימה הבאה את תכונות המים במצב צבירה נוזל . א . שקופים ב . נמשכים למגנט ג . מקבלים את צורת הכלי ד . ממיסים חומרים ה . חסרי טעם ו . בעירים ז חסרי צבע ח . זורמים ט . קשים . 2 לפניכם רשימה של חומרים . מיינו אותם לקבוצות לפי מצבי הצבירה שלהם בסביבה : א . חומרים במצב צבירה מוצק : ב . חומרים במצב צבירה נוזל : ג . חומרים במצב צבירה גז : מטרה : התלמידים ידעו למיין חומרים לפי מצב הצבירה שלהם . רשימת החומרים : סלעים , חול , אוויר , מים , פחם , עץ , פחמן דו–חמצני , אדי מים , נפט , שמן , חמצן , ברזל , פלסטיק , כוהל , מלח , חנקן . . 3 שי ויעל התווכחו ביניהם על התשובה לשאלה : " האם האוויר הוא חומר " ? שי אמר שהאוויר הוא חומר ויעל אמרה שהאוויר הוא לא חומר . כתבו מי מהשניים צודק . נמקו את תשובתכם . מטרה : התלמידים ינמקו מדוע האוויר הוא חומר . . 4 מים מופיעים בסביבה במצבי צבירה שונים . מיינו את התופעות המתוארות ברשימה שלמטה לפי מצב הצבירה שלהן , וכתבו במקום המתאים . א . מים במצב צבירה מוצק : ב . מים במצב צבירה נוזל : ג . מים במצב צבירה גז : רשימה : גשם , שלג , ברד , טל , שלולית , מים בנחל , אדי מים , קרחונים , מים באגם מטרה : התלמידים ימיינו תופעות בסביבה לפי מצב הצבירה של המים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר