עמוד:*64

משימות הערכה הערה : המשימות מציגות מגוון של פריטי הערכה . על המורה לבחור את הפריטים המתאימים בהתאם למטרות ההוראה–למידה . משימות הערכה נוספות תוכלו למצוא באתר מטר במדור ההערכה , באתר ראמ"ה ובאתר של הפיקוח למדע וטכנולוגיה . פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . 1 מהו גוף המים הגדול ביותר בעולם ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . נהרות ב . אוקיינוסים ג . מי תהום ד . אגמים . 2 כּ תבו שלושה שימושים שונים במים ו רִ שמו איזו תכונה של המים מנוצלת בשימוש . העזרו במחסן התכונות למטה והתאימו תכונה לשימוש . א . השימוש : _______________ תכונת המים : ____________ ב . השימוש : _______________ תכונת המים : ____________ ג . השימוש : _______________ תכונת המים : ____________ מחסן התכונות : המסה , מוליכות חשמלית , מוליכות חום , זרימה , מצב צבירה נוזל . מטרה : התלמידים יציינו את גוף המים הגדול ביותר בעולם . מטרה : התלמידים יביאו דוגמאות לניצול תכונות המים לשימושים השונים בהם . . 3 כּ תבו שתי דוגמאות לשימושים שעושה האדם במים העלולים לזהם אותם . הסבירו מדוע השימוש מזהם את המים ? . 4 מהי אטמוספרה ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ . ב . תערובת של גזים שעוטפת כוכבי הלכת . מטרה : התלמידים יביאו דוגמאות לשימושים במים שעלולים לזהם אותם וינמקו את תשובתם . מטרה : התלמידים יתארו את האטמוספרה של כדור הארץ . מטרה : התלמידים יציינו את מרכיבי האטמוספרה של כדור הארץ . ג . תערובת של גזים העוטפת כוכבי לכת שונים , אך לא את כדור הארץ . ד . שכבה של עננים העוטפת את כדור הארץ . . 5 מאילו סוגי גזים מורכבת האטמוספרה של כדור הארץ ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . בעיקר מחמצן ומכמויות קטנות של גזים אחרים . ב . בעיקר מחמצן ומחנקן ומכמויות קטנות מאוד של גזים אחרים . ג . רק מחמצן ומחנקן . ד . אותם גזים שמכילה האטמוספרה של גופים אחרים בחלל . . 6 הקיפו את התכונות המשותפות לאוויר ולמים במצב צבירה נוזל . א . חסרי צבע ב . מוליכי חשמל ג . זורמים ד . יש להם נפח וכמות ה . נמשכים למגנט ו . מוליכי חום ז . בעלי טעם ח . חסרי ריח ט . בעירים י . מקבלים את צורת הכלי מטרה : התלמידים יציינו את התכונות המשותפות לאוויר ולמים במצב צבירה נוזל .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר