עמוד:*61

פרק שלישי : מים במעגל — מחזור המים רעיונות כלליים באטמוספרה של כדור הארץ מתעבים האדים לעננים . מהעננים יורדים המשקעים : גשם , שלג וברד . ללא האטמוספרה , לא היו משקעים . מים מתאדים מהים ומהיבשה ומתעבים לעננים . מהעננים יורדים משקעים על היבשה ועל הים . כך מתחדשים מקורות המים . תהליך זה חוזר על עצמו שוב ושוב ונקרא מחזור המים בטבע . כאשר כמות המים שמתאדה ממקורות המים וכמות המים ששואבים מהם גדולות יותר מכמות המים שחוזרת אל מקורות המים — נוצר מחסור במים . אפשר להגדיל את כמות המים העומדת לרשותנו בדרכים שונות : התפלת מים , זריעת עננים , טיהור שפכים וחיסכון במים . אפשר לחסוך במים אם משתמשים באביזרי חיסכון ואם מאמצים התנהגות חסכונית . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את מחזור המים בטבע . התלמידים יסבירו את הקשר בין מחזור המים לבין תופעות מזג האוויר . התלמידים יתארו את ההשפעה של תופעות מזג האוויר על הנוף ועל הסביבה . התלמידים יסבירו מדוע חשוב לחסוך במים . מושגים מחזור המים ; משקעים : שלג , ברד , גשם ; מחסור במים , חיסכון במים . מיומנויות חשיבה הסבר תופעות בטבע בעזרת מושגים ועקרונות מדעיים ; תיאור תופעות בטבע באמצעות דגמים ; עריכת השוואה בין דגם לבין המציאות ; תיאור תהליך באמצעות תרשים . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד . ה / הפרק שוזר באופן אינטגרטיבי את המושגים שנלמדו בשני הפרקים הקודמים ) אוויר , מזג אוויר , מים , מצבי הצבירה של מים , שינויים במצבי צבירה ( לניתוח התופעה של מחזור המים בטבע . תפיסה חלופית שגויה רווחת היא שמחזור המים מתחיל בהתאדות המים מהים ומסתיים בירידת משקעים על היבשה . מים מתאדים מכל גוף שיש בו מים ) כולל יצורים חיים ( ומשקעים יורדים גם על הים . חשוב להמחיש את העיקרון של מחזור המים שמושתת על תהליכי התאדות מים מפני כדור הארץ , עיבויים וירידת משקעים בחזרה אל כדור הארץ . אחת השאלות הרווחות בקרב לומדים היא האם מים שמתאדים ממקורות מים מתאדים רק בנקודת הרתיחה . חשוב להבהיר ) וגם להמחיש — למשל התייבשות של רצפה רטובה ( שמים יכולים להתאדות בכל טמפרטורה . בתהליך ההתאדות המים מתאדים מפני השטח של גוף המים , בעוד שבתהליך הרתיחה המים מתאדים מכל גוף המים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר