עמוד:*58

הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . אם תשאלו ילדים צעירים מהו חומר ? הם יתקשו מאוד לענות על השאלה . קרוב לוודאי שבתשובותיהם ייכללו חומרים גולמיים , חפצים העשויים מחומרים , ואולי גם דברים שאינם חומרים , כמו אנרגיה ) חשמל , חום . ) לעומת זאת , יש חומרים שילדים , בדרך כלל , אינם מודעים לכך שהם חומרים כמו אוויר או גזים שקופים וחסרי ריח . הסיבה לכך היא שאין הם יכולים לחוש בחומרים אלה , לראות אותם או למשש אותם . המושג חומר הוא קשה להגדרה אך ניתן לאפיינו באמצעות שני מושגים : כמות ) מסה ( ונפח . לכל חומר בכל מצב צבירה יש נפח ויש כמות שאפשר למדוד . התלמידים מתוודעים לתכונות אלה באמצעות מדידת כמות חומר ) מסה ( ונפח . השער מזמן התנסות במיומנויות מדידה ) נפח , משקל , טמפרטורה . ) חשוב להביא את הלומדים להבנת משמעות המדידה ומאפייניה . מדידה היא מציאת גודל המאפיין עצם נתון וביטוי של גודל זה ביחידות מידה מתאימות . ) זהו מידע כמותי . ) לעריכת המדידה נעזרים לרוב במכשיר מדידה מתאים . מסה , למשל , נמדדת באמצעות מאזנים ומבוטאת ביחידות של גרם , קילוגרם וטון . אורך נמדד בעזרת סרגל ומבוטא ביחידות מידה של סנטימטר , מטר וקילומטר . למדידה שני מאפיינים עיקריים : אובייקטיביות ודיוק . אובייקטיביות : המאפיין החשוב ביותר של המדידה הוא אובייקטיביות כמעט מוחלטת ) או סובייקטיביות זניחה . ) כאשר מודדים פעמיים או יותר את אותו הגודל , באותם תנאים ומקפידים לעשות זאת בעזרת כלי מדידה , יש סיכוי גבוה מאוד לקבל תוצאות זהות בכל המדידות . הדבר נכון גם כאשר כל אחת מהמדידות נערכת על ידי אנשים שונים , בזמנים ובמקומות שונים , על ידי מכשירים שונים ובשיטות מדידה שונות . עם זאת , אי אפשר להשיג אובייקטיביות מוחלטת משום שהמדידה מתבצעת על ידי בני אדם וההערכה שלהם אינה אובייקטיבית . דיוק : מידת הדיוק הנחוצה במכשירי המדידה קשורה למטרות המדידה . כך למשל , במד טמפרטורה רפואי דרגת הדיוק היא עשיריות המעלה בעוד שדרגת הדיוק במד הטמפרטורה של תנור האפייה היא מעלה . השער מזמן התנסויות במדידת טמפרטורה באמצעות מד טמפרטורה . מד הטמפרטורה שנפוץ בחדרי המקצוע מורכב משפופרת זכוכית מוארכת , שבתוכה צינורית המכילה נוזל ) כוהל ( בחלק המורחב של הקצה שלה ) קצה זה מכונה בשפת היומיום גולה . ) כאשר הנוזל שנמצא בקצה המורחב של הצינורית מתחמם , הוא מתפשט ועולה בצינורית – במצב כזה הטמפרטורה עולה . כאשר הנוזל שבתוך הצינורית מתקרר , הוא מתכווץ ויורד בצינורית – במצב כזה הטמפרטורה יורדת . את הטמפרטורה קוראים ביחידות של מעלות צלזיוס על סולם הטמפרטורה הסמוך לצינורית . מחקרים מצביעים על קשיים שיש לילדים בהבנת המושגים נפח וכמות . אחת הדרכים החשובות לעמת אותם עם התפיסות השגויות היא באמצעות מדידת כמות במאזניים ומדידת נפח במשורה . דרך נוספת לחשיפת תפיסותיהם היא באמצעות השאלות : " האם הוספנו חומר " ? ) לא , ) " האם גרענו חומר " ? ) לא , ) " אם לא הוספנו ולא גרענו , איך אתם אומרים שהכמות והנפח השתנו . " ? מומלץ לספר לילדים את סיפור ארכימדס . בעת שארכימדס רחץ באמבט ציבורי הוא הבין שגופו השקוע באמבט דוחה מים בכמות השווה לנפח גופו . בדרך זו הוא למד כיצד למדוד נפח של גוף כלשהו . ילדים צעירים נוטים לרוב לא להכליל את האבקות בקבוצת המוצקים . תופעה זו מוסברת בשל נטייתם למיין מוצקים לפי תחושותיהם ולא לפי שימושם . ילדים צעירים נוטים לתפוס מוצק כדבר קשה , ואבקות , על פי היגיון זה , אינן משתייכות לקבוצה זו . בניגוד למוצקים , האבקות רכות ומתפזרות , וילדים אינם

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר