עמוד:*54

בלימוד הפרק מושם דגש על הבניה מפורשת של מיומנויות החשיבה קריאה וייצוג נתונים באמצעות גרף עמודות , וכן על תרגול של מיומנויות מדידה . נושאים אלה נכללים בתכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ד , ולכן חשוב לתאם את תהליכי ההוראה–למידה עם המורים הרלוונטיים . מדידות משקל : התנסות בשקילה של גופים — היכרות עם יחידות המידה גרם , ק"ג , טונה . מדידות נפח : מדידת נפח של גופים , השוואת נפחים , לגופים שונים יש נפחים שונים , שימור הנפח , אומדן נפחים ) לדוגמה : מה מכיל נוזל רב יותר : בקבוק שמן או קרטון חלב . ) חקר נתונים : איסוף , ארגון וייצוג של נתונים בדרכים שונות ) גרפים של עמודות כפולות ומשולשות , ) דיון בנתונים , יצירת קבוצת נתונים ייצוגיים דיאגרמות מוטות ועמודות . להכרת אסטרטגיית הוראה–למידה להבניית מיומנויות החשיבה של קריאה וייצוג נתונים בגרף עמודות , פנו לדגם ההוראה צריך לחסוך במים שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . בפרק התלמידים מרחיבים משמעות המושג המסה ) התמוססות . ) בכיתה ג — הם מתוודעים לתכונה של חומר להתמוסס במים ) למשל , מלח וסוכר . ) בכיתה ד — הם מתוודעים לתכונה של המים כממס . בכיתה ה — הרחבת המשמעות למושגים המסה / מסיסות נעשית בהקשר להפקת מלחים מתמיסות . בפרק התלמידים חוקרים את תכונות האוויר . האוויר עוטף אותנו ואין אנו נותנים את דעתנו עליו . על השאלה " מה יש בינינו " ? משיבים תלמידים רבים " כלום" או " שום דבר . " לטיפול בתפיסה זו מוצע לפנות לדגם ההוראה האם האוויר הוא לא כלום שבמדור השעה הפרטנית שבאתר מטר . בפרק התלמידים מתנסים במדידת תנאי מזג אוויר . כלי המדידה הם פתרון טכנולוגי למגבלות האדם באיסוף ובעיבוד של מידע כמותי באופן ישיר . בעזרת החושים אנו יכולים לאמוד מרחק , להעריך מהי טמפרטורת האוויר ומהו נפח הנוזל שבכלי . כל התיאורים הללו הם דוגמות למידע איכותי שהוא תוצר של תפיסה חושית — זהו מידע סובייקטיבי . תיאורים של מידע איכותי יכולים להיות שונים מאדם לאדם ולפעמים אפילו אצל אותו אדם . כלי המדידה השונים מציגים יחידות מידה סטנדרטיות שמאפשרות לבטא מידע כמותי באופן אובייקטיבי ובר השוואה שאינו מסתמך על תפיסת החושים . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשלושה תחומי תוכן : מדעי החומר , מדעי כדור הארץ והיקום וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בכל אחד מתחומי התוכן . מדעי החומר חומרים מאופיינים על–פי ההרכב , המקור , התכונות הכימיות והפיזיקליות . האדם משתמש לצרכיו בחומרים בהתאם לתכונותיהם . להפקת חומרים , לעיבודם ולשימוש בהם יש השפעה מכרעת על איכות חיי האדם ועל הסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן . מדעי כדור הארץ והיקום בכדור הארץ מתקיימים יחסי גומלין דינמיים בין המערכות הבאות : גאוספרה , אטמוספרה , הידרוספרה וביוספרה . האדם משפיע על מערכות בכדור הארץ . ניצול מבוקר שלהן עשוי לשמר את כדור הארץ כסביבת חיים . טכנולוגיה הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון : רפואה , חקלאות , תעשייה ותקשורת . הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים , רמת החיים , איכות החיים והסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר