עמוד:*52

הסביבה הלימודית מרבית ההתנסויות בשער זה נעשית בחדר המקצוע . חשוב לדאוג מבעוד מועד לארגון הסביבה הלימודית ) ציוד וחומרים ( לביצוע הניסויים והתצפיות . הנחיות לארגון הלמידה ולקיום שיח מיטבי בעת ביצוע ניסויים ותצפיות , תמצאו במדור למידה התנסותית שבאתר מטר . סביבה מתוקשבת התלמידים מופנים לאתר קל וחומר ) אתר מטר . ) באתר פעילויות מתוקשבות אחדות שתומכות בשער זה . בפעילות מודדים ואורזים , הלומדים מתנסים באופן וירטואלי במדידת נפח גופים בעזרת משורה , תוך התנסות בפתרון בעיות ; בפעילות מעבירים מכלי לכלי , הלומדים מעבירים באופן וירטואלי חומרים במצבי צבירה שונים , מכלי לכלי , ובודקים מה קרה לנפח ולכמות של החומרים . בפעילות מתכננים מכונת משקאות הלומדים בודקים בעזרת מעבדה ממוחשבת את נקודת הרתיחה ואת נקודת הקיפאון של המים ומתכננים מכונת משקאות קרים וחמים . מתוך יחידת הלימוד נעשית הפניה לרשת האינטרנט לאיסוף מידע בהתאם להקשר הנושאי . אתרים בישראל שיכולים להתאים הם : אתר מטר , אתרי מזג אוויר , אתר אנרגיה בראש אחר , אתר משרד האנרגיה והמים ואחרים . מיפוי הפעילויות המתוקשבות מופיע בטבלה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לציוני הדרך של תכנית הלימודים שמופיעה בכל אחד מפרקי השער . פתיחת השער קטע הפתיחה של השער מעניק ממד נוסף שלעתים נסתר מעינינו : אטמוספרת כדור הארץ . אנחנו חיים בתוך האטמוספרה , אנחנו יכולים לחוש אותה , אך לא לראות אותה . את סיפורה המופלא של אטמוספרת כדור הארץ מביא לנו האסטרונאוט הישראלי הראשון בחלל , אילן רמון ז"ל , שיצא בשנת 2003 למסע בחלל במעבורת החלל קולומביה . בהתרגשות רבה , אילן מפנה זרקור אל שכבת הגזים הדקיקה שעוטפת את כדור הארץ ואשר בזכותה יכולים להתקיים החיים על פני כוכב הלכת הזה , וקורא לנו לשמור עליה כעל בבת עינינו . הפתיחה נועדה ליצור הקשר רעיוני לנושאים שמטופלים בשער וכן כדי לזמן שיח שבאמצעותו אפשר לחשוף ידע מוקדם ולפתח מודעות אודות מטרות הלמידה בשער זה . סיום השער השער מסתיים במשימה טכנולוגית יש לנו אתגר . במשימה התלמידים מתבקשים לשכלל או להמציא מוצר שמבוסס על תכונות האוויר . המשימה מתאימה ככלי להערכת ביצועי לומדים ) ידע מושגי , מיומנויות תיכון , מיומנויות מידעניות , עבודת צוות ועוד . ) מומלץ לפנות לאתר המפמ"ר ולאתר מטר ) מדור מיומנויות ותהליכי חשיבה ( להשגת תבניות של מחוונים שתוכלו להיעזר בהם להערכת תהליכי החקר ותהליכי התיכון . מקורות זיו , , ב' קליין , . 2001 , ר' בין מים לשמים ) חט , ) "ב ספר התלמיד / ה , המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי , אוניברסיטת תל–אביב , הוצאת רמות . סתוי , . 1995 , ר' מחקר קוגניטיבי בהוראת המדעים והשתמעויותיו להוראת רעיונות בסיסיים במדעי החומר , החינוך לקראת המאה , ה–21 הוצאת רמות , אוניברסיטת תל–אביב . סתוי , , ר' תשמ"ו . מוצק זה דבר קשה , המושגים מוצק ונוזל , התפתחות ולמידה , הוצאת רמות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר