עמוד:*51

שער שלישי : אוויר ומים — בארץ ובשמיים על השער אוויר ומים הם שני מרכיבי סביבה שאנו רגילים לנוכחותם ומקבלים אותם כמובנים מאליהם . אנו נושמים אוויר ללא הפסקה ושותים מים בלי שנהיה מודעים למסע הארוך שעשו המים עד לפתח הברז . אוויר ומים הם שני צורכי קיום בסיסיים של יצורים חיים , והם הכרחיים לתפקודו של האדם . בני האדם מנצלים את תכונות המים והאוויר לשיפור איכות החיים . אוויר ומים הם שני מרכיבי סביבה הקשורים בשתי מערכות גלובליות של כדור הארץ אשר מקיימות ביניהן קשרי גומלין : אטמוספרה והידרוספרה . קשרי גומלין אלה משפיעים על תופעות של מזג אוויר ועל מחזור המים בטבע . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה כ–30 שעות כולל הרחבה . פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר . הפרק מפגיש את התלמידים עם מרכיבי הסביבה אוויר ומים , מדגיש את חשיבותם לקיום האדם וקושר אותם לשתי תת המערכות של כדור הארץ — הידרוספרה ואטמוספרה . הפרק עוסק בהיבטים מדעיים — בתכונות המים והאוויר , בחשיבותם לקיום החיים ולתפקודו של האדם , ובהיבטים טכנולוגיים–חברתיים — בשימושים שהאדם עושה במים ובאוויר , בהשלכות הסביבתיות שיש לשימושים אלה ובפתרונות ) טכנולוגיים והתנהגותיים ( לצמצום הנזק הסביבתי . את הפרק חותם דיון על תופעות מזג האוויר שממחיש את יחסי הגומלין בין שתי תת המערכות הללו . פרק שני : ממים למים — מצבי צבירה . הפרק עוסק במושגים נפח וכמות כתכונות של חומר . כמו כן , הפרק עוסק במאפיינים של שלושת מצבי הצבירה של החומר ) גז , נוזל ומוצק , ) בשינויים של מצבי צבירה ובשימושים שעושה האדם בחיי היומיום בעיקרון של מעבר חומרים ממצב צבירה אחד לאחר . פרק שלישי : מים במעגל — מחזור המים . הפרק מדגיש את הקשר שבין שינויי מזג אוויר לבין תופעות רבות הקשורות במחזור המים בטבע כדוגמת התאדות , התעבות ויצירת משקעים ; קיומו של מחזור המים בטבע מאפשר את התחדשותם של מקורות המים . הפרק דן במצבם של מקורות המים בישראל ובפתרונות הטכנולוגיים וההתנהגותיים שיישומם עשוי לפתור את הבעיה . רקע מדעי באתר של במבט חדש , כיתה ד , תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים : ההידרוספרה — מעטפת המים , יחסי גומלין — אדם–הידרוספרה , האטמוספרה — מעטפת המים , מהו חומר ? מצבי צבירה , מחזור המים בטבע . בטיחות משימות אחדות הכלולות בפרק זה מחייבות שימוש באש . כל פעילות הכרוכה בהצתת אש תיעשה בהדגמת המורה בלבד . יש להקפיד לקיים כל התנסות לפי ההוראות המפורטות המופיעות בספר הלימוד , תוך הקפדה על כללי הבטיחות שמפרסם משרד החינוך .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר