עמוד:*45

מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו מאפיינים של מערכות טכנולוגיות . התלמידים יתכננו ויבנו מערכת טכנולוגית על פי מטרה מוגדרת . מושגים מערכת ומערכת טכנולוגית , מטרת המערכת , רכיבים במערכת טכנולוגית , מבנה והתפקיד של הרכיבים במערכת טכנולוגית . מיומנויות חשיבה זיהוי מערכות טכנולוגיות על פי מאפיינים ; השוואה בין מערכות טכנולוגיות : דומה ושונה ; תיכון מערכת טכנולוגית על פי דרישות ; הערכת תהליך התיכון והמערכת הטכנולוגית והצגתם ; הפעלת חשיבה מערכתית בעת ניתוח מערכות טכנולוגיות ; הפעלת חשיבה יצירתית בעת תיכון מערכת טכנולוגית , שיתוף פעולה בעבודת צוות . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . המושג מערכת שגור בחיי היומיום . דוגמאות : מערכת שעות , מערכת כלים , מערכת השמש , מכונית , מערכת הנשימה . בכל הביטויים האלה מופיעה המילה מערכת כנסמך . חשוב להביא לתלמידים , בראשית תהליך הלמידה , דוגמאות כאלה , במטרה לבחון את המושג מערכת . הגדרה כללית למושג מערכת היא אוסף של רכיבים הפועלים בשיתוף פעולה ובתיאום לקבלת תפקוד מסוים / מטרה / צורך כלשהו . המושג מערכת לרוב מופיע בצירוף סמיכות למשל : מערכת טכנולוגית , מערכת ההובלה . מערכת טכנולוגית היא אוסף רכיבים מעשה ידי אדם הפועלים בתיאום כדי להשיג מטרה וכדי לענות על צורך . הבניית משמעות למושג מערכת טכנולוגית נעשית בשיטה של הנדסה הפוכה — התלמידים מפרקים מערכות טכנולוגיות פשוטות ומתוודעים למאפיינים המשותפים להן . חשוב לשים לב שלא כל מוצר שעשוי מרכיבים הוא מערכת טכנולוגית . הגורם המרכזי המבחין בין מוצר שהוא מערכת טכנולוגית לבין מוצר שאינו מערכת טכנולוגית הוא שיתוף פעולה בין הרכיבים לביצוע פעולה . הפרק מזמין את התלמידים לתכן בהוראה מפורשת מערכת טכנולוגית . לתכן צעצוע–נע שינוע על הרצפה או על כל משטח אחר . תהליך התיכון משלב חקירה שמטרתה לגלות את העיקרון שעל פיו פועלות תמסורות . חשוב לציין שלימוד נושא התמסורות הוא רשות והתלמידים יוכלו להשתמש במנגנונים אחרים להנעת צעצוע ) למשל : מנוע חשמלי קטן . ) מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושא הלימוד שבפרק זה עוסק בתחום התוכן טכנולוגיה . הפרק עוסק ברעיונות ובהדגשים הבאים : הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצורך או לפתרון לבעיה . הפתרון הטכנולוגי כרוך בהפעלת שיקולים שונים כגון : כלכליים , חברתיים , ערכיים , בטיחותיים וסביבתיים . מערכת טכנולוגית מאופיינת ברכיבים מעשה ידי אדם , הפועלים בתיאום להשגת מטרה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר