עמוד:*44

פרק שלישי : מערכות טכנולוגיות בפעולה רעיונות מרכזיים טלוויזיה , מחשב , אופניים , מעבד מזון , תנור חימום ופנס רחוב הם דוגמאות למוצרים טכנולוגיים שהם מערכות טכנולוגיות . צורך אנושי הוא המניע לפיתוח מערכות טכנולוגיות . מערכות טכנולוגיות עונות על הצרכים המשתנים של בני האדם בתקופות שונות . מערכת טכנולוגית היא אוסף של רכיבים הפועלים בתיאום כדי לבצע את הפעולות הדרושות להשגת המטרה של המערכת . לכל רכיב במערכת הטכנולוגית יש תפקיד . לארגון ולסדר של הרכיבים במערכת יש חשיבות להשגת המטרה של המערכת . בתיכון של מערכת טכנולוגית צריך להגדיר את התפקיד , את הסדר ואת הארגון של כל אחד מהרכיבים במערכת ואת הקשר ביניהם . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושא הלימוד שבפרק זה עוסק בתחום התוכן טכנולוגיה . הפרק עוסק בשני הרעיונות ובהדגשים הבאים : הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצורך או לפתרון לבעיה . הפתרון הטכנולוגי כרוך בהפעלת שיקולים שונים כגון : כלכליים , חברתיים , ערכיים , בטיחותיים וסביבתיים . הטבלה הבאה מציגה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים ולמסמך ההתנסויות המרכזיות ) ההתנסויות מצוינות בעמודה "פעילויות לימודיות . ) " שימו לב : מומלץ להרחיב את זמן הלמידה אל הבית ולהציע לתלמידים לבצע חלק מהמשימות כעבודת בית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר