עמוד:*43

פרק שני : בואו נתכן ! רעיונות מרכזיים תהליך התיכון הוא תהליך של פתרון בעיות בטכנולוגיה . בפתרון הבעיה מעורבת חשיבה יצירתית לפיתוח פתרונות אפשריים . אפשר לפתור את אותה הבעיה בדרכים שונות . בכל אחד ממרכיבי פתרון הבעיה מתקיימת פעולת הערכה . תהליך התיכון אינו תהליך קווי ) ליניארי , ) אלא תהליך אישי שבו כל אחד ואחת משתמש / ת בכלי התיכון ובמיומנויות התיכון על פי סגנון אישי , על פי הבעיה הניצבת בפניו / ה ועל פי הפתרון האופטימלי בעבורו / ה . מטרות אופרטיביות התלמידים יתכננו ויבנו מוצר טכנולוגי המספק פתרון לבעיה . התלמידים יפתרו בעיה בדרכים שונות . מושגים תהליך תיכון , פתרון טכנולוגי , רעיונות לפתרון ; מוצר טכנולוגי , דגם . מיומנויות חשיבה פתרון בעיה טכנולוגית ותיכון מוצר בעזרת תהליך התיכון ; חקירה , עיבוד מידע והצגתו ; הערכת התהליך והמוצר ; שיתוף פעולה בעבודת צוות ; בניית דגם של המוצר ) פתרון הבעיה ); הפעלת חשיבה ביקורתית , לדוגמה , בעת בחירת הפתרון ; עשייה : שרטוט , גזירה , חיבור , הדבקה וצביעה . הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד / ה . קיימים בעולם מודלים רבים להוראת תהליך התיכון , בעיקר בשיטת השלבים . ממחקרים רבים עולה אי שביעות הרצון מהוראת מודלים ליניאריים אלה . בסדרה במבט חדש אנו מציעים מודל שבו התלמידים קובעים את התהליך בדרך המתאימה להם . כל זאת תוך שימוש בכל מיומנויות התיכון הנחוצות להם לפתרון הבעיה : הגדרת הבעיה , הדרישות והאילוצים , העלאת רעיונות , בחירת פתרון , תכנון , בחירת חומר מתאים למוצר ) חקירה , ) בניית הפתרון והערכה . התלמידים מצוידים בתרשים שנקרא נווט תהליך התיכון , שמטרתו כשמו — לסייע בניווט בתהליך המורכב . על נווט תהליך התיכון ראו במבוא הכללי של הסדרה . ההבניה של תהליך התיכון נעשית באופן מובנה ומפורש שמטרתו הבניית המרכיבים המרכזיים של תהליך התיכון ) ראו בנווט ( וקשרי הגומלין ביניהם , כמו גם המיומנויות שנכללות בכל מרכיב . בהוראה מפורשת חשוב להביא את התלמידים למודעות אודות המטרה של כל מרכיב ומיומנות , מתי ואיך משתמשים בה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר