עמוד:*40

שער שני : טכנולוגיה במחשבה תחילה על השער הטכנולוגיה היא חלק בלתי נפרד מחייו של האדם . האדם מזהה צרכים ובעיות ועונה עליהם במציאת פתרונות מתאימים המרחיבים את יכולותיו הטבעיות . ההבנה של מהות הטכנולוגיה נעשית תוך כדי ההתפתחות של תהליכי ההוראה–למידה , התנסות בפתרון בעיות בטכנולוגיה , חקירת מוצרים ובכללם מערכות טכנולוגיות . מבנה השער השער כולל שלושה פרקים . מספר שעות הוראה כ–20 שעות כולל שעות הרחבה . פרק ראשון : מהי טכנולוגיה ? הפרק עוסק בהבחנה שבין הטבע והטכנולוגיה הסובבים אותנו ; בזיהוי האמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותנו בחיי היומיום , ובזיהוי הצרכים שהביאו לפיתוחים טכנולוגיים ; בהבנה שכל מעשה ומחשבה של האדם , שנועדו לשפר את חייו , לספק צרכים קיומיים ואחרים ולהרחיב את יכולתו , הם טכנולוגיה . כל זאת תוך כדי היכרות עם סיפורי ההתפתחות ההיסטורית של מוצרים שונים ותהליך הפיתוח שלהם במהלך השנים . פרק שני : בואו נת כּ ן ! הפרק עוסק בתהליך התי כּוּ ן — תהליך שבו פותרים בעיות בטכנולוגיה . תחילה התלמידים מתנסים בתהליך התיכון באמצעות פתרון אינטואיטיבי לבעיה . בהמשך הם מתבקשים לפתור בעיה אחרת , לתכן ולבנות את הפתרון ולהציגו בכיתה . פרק שלישי : מערכות טכנולוגיות בפעולה . הפרק עוסק בהכרת המאפיינים של המערכת הטכנולוגית , וביצירת ההבחנה בין מערכת לבין מה שאינו מערכת . התלמידים מתוודעים למערכות שונות ומזהים את אופן הפעולה שלהן , ובהמשך מיישמים את תהליך התיכון לתיכון מערכת טכנולוגית . בכך מאפשר הפרק שילוב של שני עקרונות חשובים בטכנולוגיה — תהליך התי כּוּ ן והתפיסה המערכתית . הסביבה הלימודית מרבית ההתנסויות בשער זה נעשית בחדר המקצוע . חשוב לדאוג מבעוד מועד לארגון הסביבה הלימודית ) ציוד וחומרים ( לביצוע הניסויים , התצפיות , חקירה ) פירוק של מוצרים והרכבתם , ) תכנון ובניית המוצרים . הנחיות לארגון הלמידה ולקיום שיח מיטבי בעת ביצוע ניסויים ותצפיות ובניית המוצרים תמצאו במדור למידה התנסותית שבאתר מטר . סביבה מתוקשבת הפניה לאתר סוגרים מעגל לפעילות בהדמיה : הפעלה של מערכות והרכבתן : מייבש שיער , קומקום , מערבל מזון ומנורה . בטבלת מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים תוכלו לראות את המיקום של הפעילות ברצף ההוראה . רקע מדעי באתר במבט חדש , כיתה ד , תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים : מהי טכנולוגיה ? הגדרות של מושגי מפתח , פתרון בעיות בטכנולוגיה , מערכות טכנולוגיות . פתיחת השער את השער פותח הקטע הטכנולוגיה — מעשה ומחשבת האדם , שמטרתו להבהיר ללומדים שהאדם עוסק

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר