עמוד:*37

פרק שני : שפע של מינים — עושים סדר . 1 חוקרים גילו בעל חיים שלא היה מוכר להם . לאחר בדיקה , החוקרים הסיקו כי הוא יונק . הסבירו : לפי מה הסיקו החוקרים שבעל החיים הוא יונק ? כּ תבו לפחות שלושה סימנים . . 2 מה משותף לכל חסרי החוליות ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . לכולם יש אותם איברים בגוף . ג . כולם אוכלים אותו סוג של מזון . ב . כולם חיים באותה סביבת חיים . ד . לכולם אין שלד בתוך הגוף . . 3 מה משותף לסוס , לכבשה ולכלב ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . שלושתם טורפים . ג . רק הכלב הוא חיה מבויתת . ב . שלושתם בעלי חיים מבויתים . ד . שלושתם בעלי חיים צמחוניים . . 4 מה משותף לחרקים ולדו–חיים ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . במחזור החיים שלהם יש גלגול . ג . יש להם שש רגליים . ב . חיים בעיקר במים . ד . הצעירים דומים לבוגרים . . 5 א . הקיפו את בעל החיים יוצא הדופן : . 1 חילזון . 2 תיקן . 3 חיפושית . 4 נמלה ב . נמקו את הבחירה שלכם . ג . מה משותף לשלושת בעלי החיים האחרים ? . 6 מה משותף לצב , לתנין , לנחש וללטאה ? הקיפו את התשובה הנכונה . א . הם שייכים למחלקת הדו–חיים . ג . הם חיים גם ביבשה וגם בים . ב . הם שייכים למחלקת הזוחלים . ד . הם חיים באותה סביבה . . 7 כּ תבו לאיזו מחלקה שייכים בעלי חיים ... א . שכסות גופם היא נוצות ? ד . שעור גופם דק ולח ? ב . שיש להם אפרכסות אוזניים ? ה . שיש להם שש רגליים ? ג . שנושמים בעזרת זימים ? . 8 איה טענה שלווייתן הוא יונק . אדם טען שלווייתן הוא דג . א . אילו פעולות חשיבה צריך לעשות כדי להסיק האם לווייתן הוא דג או יונק ? ב . מה דעתכם — האם הלווייתן הוא דג או יונק ? הביאו נימוקים שתומכים בדעתכם . . 9 טל רוצה לצייר עוף שמתקיים בסביבת אגמים ואוכל דגים . הציעו לטל שני מאפיינים של עוף שמתקיים בסביבת אגמים ואוכל דגים . מטרה : התלמידים יסבירו לפי אילו סימנים אפשר להסיק האם בעל החיים הוא יונק . מטרה : התלמידים יציינו מה משותף לכל חסרי החוליות . מטרה : התלמידים ידעו לבחור מושג מכליל מתאים לשלושה בעלי חיים שונים . מטרה : התלמידים ידעו לשייך את תופעת הגלגול לחרקים ולדו–חיים . מטרה : התלמידים ידעו לזהות על פי מאפייני קבוצות / מחלקות את בעל החיים שאינו שייך לקבוצה / מחלקה . מטרה : התלמידים ידעו לשייך בעלי חיים למחלקה המתאימה . מטרה : התלמידים יתאימו תכונות מבנה של בעלי חיים למחלקה המתאימה . מטרה : התלמידים יציגו את תהליכי החשיבה ) דדוקציה - מהכלל אל הפרט ( לשיוך בעלי חיים למחלקה מתאימה וינמקו את תשובתם . מטרה : התלמידים יציגו לפחות שני מאפיינים של מחלקת העופות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר