עמוד:*33

הבהרות מתודיות הערה : הבהרות מתודיות נוספות משולבות בספר התלמיד . ה / מושג ומיומנות מרכזית בפרק זה הוא המיון . לתהליך המיון עצמו קיימת חשיבות רבה בארגון מידע : במהלכו אנו נדרשים להבחין בתכונות הדומות והשונות של היצורים השונים , ובמאפיינים המייחדים של כל אחד מהם . בסוף המאה ה–18 הציג המדען ליניאוס ) 1707—1778 ( ) linnaeus ( את גישתו לשימוש בשמות מדעיים בין–לאומיים לכל הצמחים ולכל בעלי החיים . על פי גישתו ושיטתו נקבע לכל יצור חי שם כפול ) השיטה הבינארית : ) שם הסוג ) למשל , אדם ( ושם המין ) למשל , נבון . ) ליניאוס היה מייסדה של שיטת המיון המדעית המודרנית לעולם החי . לפי שיטה זו מוינו קבוצות בעלי החיים בהיררכיה — כל קבוצה גדולה נחלקה לקבוצות קטנות . ככל שהקבוצה קטנה יותר , היא כוללת פחות מינים ויש להם יותר תכונות משותפות . הטקסונומיה הלינאית מחלקת את עולם החי באופן היררכי על פי תכונות חיצוניות של האורגניזמים החיים . החלוקה מבוססת על שבע דרגות : ממלכה , מערכה , מחלקה , סדרה , משפחה , סוג ומין . שיטה זו מקובלת היום בכל העולם ומאפשרת לאנשים שונים ולמדענים במדינות שונות להבין זה את זה , כאשר הם עוסקים במגוון היצורים הקיים בעולמנו . פרק זה עוסק בהבניה של מושגים כוללים הקשורים למיון הטקסונומי שתואר לעיל — מאפייני מחלקות בעלי החיים . הבניית מאפייני המחלקה נעשית באמצעות תהליכי חשיבה אינדוקטיביים , שבהם התלמידים מאפיינים תכונות של בעלי חיים אחדים השייכים לאותה מחלקה ואחר כך מוצאים את המשותף ומסיקים מסקנה שמובילה להכללה . תהליך החשיבה האינדוקטיבי חוזר על עצמו בתהליכי הלמידה של כל מחלקות בעלי החיים שמטופלות בפרק . להבניה משמעותית ולביסוס של המושגים הללו חשוב להפעיל גם חשיבה דדוקטיבית שעל פיה התלמידים בוחנים את היתכנות הכלל על בעלי חיים אחרים ) מהמחלקה הנלמדת וגם ממחלקות אחרות . ) הפעלת חשיבה דדוקטיבית חשובה במיוחד לטיפול בתפיסות חלופיות אודות בעלי חיים . לדוגמה : האם כל מי שעף שייך למחלקת העופות ? האם כל מי שזוחל שייך למחלקת הזוחלים . לטיפול בתפיסות חלופיות מעין אלה פנו לדגם ההוראה אני עף — האם אני עוף ? שבמדור הוראה פרטנית שבאתר מטר . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן : מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בכל אחד מתחומי התוכן . מדעי החיים מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה , במבנה ובאורח חיים . למגוון הביולוגי יש חשיבות לאדם ולסביבה . קיימים יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם . מעורבותו של האדם בסביבה משפיעה על המערכת האקולוגית . לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים . טכנולוגיה הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון : רפואה , חקלאות , תעשייה ותקשורת . הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים , רמת החיים , איכות החיים והסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר