עמוד:*32

פרק שני : שפע של מינים — עושים סדר ! רעיונות מרכזיים לכל בעלי החיים יש תכונות משותפות , אך גם תכונות המיוחדות לכל מין ומין . בעלי החיים מותאמים לסביבת החיים שלהם . אנשי המדע ממיינים את בעלי החיים לקבוצות , וכל קבוצה גדולה מתחלקת למספר רב של קבוצות קטנות . ככל שהקבוצה קטנה יותר , היא כוללת פחות מינים , אך יש להם יותר תכונות משותפות . את בעלי החיים בטבע נוהגים לחלק לשתי קבוצות עיקריות : חסרי חוליות ובעלי חוליות . קבוצת חסרי החוליות כוללת מספר עצום של בעלי חיים המתקיימים בכל סביבות החיים בעולם . המשותף לכל בעלי החיים מקבוצה זו הוא שאין עצמות בגופם . קבוצת בעלי החוליות נפוצה במים , באוויר וביבשה . לבעלי חיים אלה יש שלד הבנוי מעצמות ומסחוסים . קבוצה זו כוללת את החיות הגדולות ביותר בעולם וגם את האדם , שהוא המפותח ביותר מכל בעלי החיים . את בעלי החיים מקבוצת בעלי החוליות מחלקים על פי תכונות משותפות למחלקות הבאות : קבוצת הדגים ) שלוש מחלקות , ) מחלקת הדו–חיים , מחלקת הזוחלים , מחלקת העופות ומחלקת היונקים . האדם מביית בעלי חיים רבים המשמשים אותו לצרכים רבים ומגוונים . בעלי חיים רבים בטבע מועילים לאדם ולפעמים גם מזיקים לו . פעילות האדם עלולה לפגוע בבעלי החיים שבטבע ולגרום להכחדה ) היעלמות ( שלהם ) למשל , ציד ); האדם פועל לשמירה על בעלי חיים מפני הכחדה בדרכים שונות , כמו למשל : הדברה ביולוגית , הגבלת הציד , חוקים ועוד . מטרות אופרטיביות התלמידים יתארו את התכונות המשותפות לחסרי החוליות ואת התכונות המשותפות לבעלי החוליות . התלמידים יתארו תכונות משותפות לחרקים ולרכיכות — חסרי חוליות . התלמידים יתארו תכונות משותפות לדגים , לדו–חיים , לזוחלים , לעופות וליונקים — בעלי חוליות . התלמידים יסבירו התאמות של בעלי חיים לסביבה . התלמידים יסבירו את הקשר בין בני אדם לבין בעלי החיים . התלמידים יסבירו את התועלת ואת הנזק שמביאים בעלי חיים לאדם ולסביבה . התלמידים יסבירו את חשיבות השמירה על הסביבה בכלל ועל בעלי החיים בפרט . מושגים חסרי חוליות : מחלקת החרקים , קבוצת הרכיכות ; בעלי חוליות : מחלקת הדגים , מחלקת הדו–חיים , מחלקת הזוחלים , מחלקת העופות , מחלקת היונקים ; בעלי חיים מבויתים , חיות בר ; התאמות לסביבה : התאמה במבנה הגוף , התאמה בהתנהגות . מיומנויות חשיבה מיון לקבוצות ולתת קבוצות ; איסוף מידע בעזרת תצפיות ומקורות מידע ; ארגון מידע בטבלה ובכרטיסי אפיון ; עריכת השוואה והסקת מסקנות .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר