עמוד:*29

תנועה , ) ייתכן שיהיו תלמידים שיתייחסו לגופים נעים ) למשל , ענן ( כגופים חיים . אחת הדרכים לטיפול בתפיסות חלופיות אלה היא המחשה באמצעות דוגמאות שליצורים חיים יש את מכלול מאפייני החיים . לטיפול בתפיסות חלופיות הנוגעות למאפייני חיים , מוצע לפנות לדגם ההוראה האם אני יצור חי ? שבמדור להוראה פרטנית , אתר מטר . מושג מרכזי בפרק זה הוא התאמה של בעלי חיים לסביבת החיים . חשוב להביא את התלמידים למודעות שהתאמה לסביבה היא תכונה הישרדותית של יצורים חיים , שכן היא מאפשרת להם להשיג את צורכי הקיום . חשוב לשים לב לתפיסות חלופיות שמתייחסות להתאמות כפתרונות תכליתיים . לדוגמה : לחסידה יש מקור ארוך כדי שתוכל לאכול דגים , לעופות יש נוצות כדי לשמור על חום הגוף . אחת הדרכים לשינוי התפיסות הללו היא בדרך הערעור . לדוגמה : אם החסידה תשנה את סביבת החיים שלה ליער צפוף , האם המקור שלה ישתנה ? בפרק נעשית הבניה מפורשת של מיומנות התצפית . חשוב להבהיר לתלמידים שתצפית היא כלי לאיסוף נתונים שאפשר להשתמש בו במחקר מדעי וגם בתהליכי הוראה–למידה . בתצפית אוספים נתונים מבלי לפרשם ומבלי להשתמש בתואר השם ) למשל : הטווס יפה , הנחש מפחיד . ) חשוב לשים לב שהמושג ביות בעלי חיים הוא מושג טכנולוגי . ביות בעלי החיים הוא דרך ומחשבה של האדם לפתור בעיות הקשורות לצורכי הקיום שלו ולשיפור איכות חייו . בהקשר זה , חשוב להצביע על ייחודיות החשיבה האנושית שגלומה בפתרונות הטכנולוגיים ועל היישום של ידע מדעי בפתרונות אלה . בפרק זה נעשית הבניה מפורשת של מיומנות החשיבה שאילת שאלות . מוצע להיעזר באסטרטגיית ההוראה–למידה שמופיעה בדגם ההוראה בעל החיים שלנו שבמדור מיומנויות ותהליכי חשיבה שבאתר מטר . מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים נושאי הלימוד שבפרק מטופלים באופן אינטגרטיבי בשני תחומי תוכן : מדעי החיים וטכנולוגיה . הטבלה הבאה מפרטת את הרעיונות ואת ההדגשים שמטופלים בכל אחד מתחומי התוכן . מדעי החיים קיימת אחידות במאפייני החיים של יצורים חיים , בעקרונות המבנה של גופם ובצרכים החיוניים לקיומם . ליצורים חיים יש צרכים חיוניים שהם תנאי לקיומם . קיים שוני בין יצורים חיים בצורה ובדרכים להשגת הצרכים החיוניים שלהם . מגוון היצורים בטבע משקף את השוני בצורה , במבנה ובאורח חיים . למגוון הביולוגי יש חשיבות לאדם ולסביבה . קיימים יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם . מעורבותו של האדם בסביבה משפיעה על המערכת האקולוגית . לאדם יש אחריות לשמור על הסביבה למענו ולמען הדורות הבאים . טכנולוגיה הטכנולוגיה עוסקת בפתרון בעיות ובמענה לצרכים אנושיים . ייחודו של האדם ביכולתו לפתח אמצעים מגוונים להגברת יכולתו ולשיפור איכות חייו . הטכנולוגיה משפיעה על החברה בתחומים שונים כגון : רפואה , חקלאות , תעשייה ותקשורת . הטכנולוגיה משפיעה על אורח החיים , רמת החיים , איכות החיים והסביבה . לטכנולוגיה יש השפעות שליליות כמו פגיעה בסביבה , עם זאת ניתן להשתמש בטכנולוגיה כדי לצמצם אותן .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר