עמוד:*27

הסביבה הלימודית חשוב ביותר לשלב בתהליכי ההוראה–למידה סיורים להכרת בעלי חיים בסביבה הטבעית ) לדוגמה : שדה בר ( והמלאכותית ) לדוגמה : חצר בית הספר , גינת נוי . ) את הסיורים יש לתכנן על פי המודל של למידה חוץ כיתתית ) תכנון השיעור המקדים , תכנון הפעילות בחוץ ותכנון הפעילות המסכמת בכיתה . ) את חיות הבר שהתלמידים מביאים לכיתה לצורך המשך הפעילות יש לשחרר מיד בתום הפעילות במקום שבו הן נאספו . קיים איסור מוחלט על הכנסת בעלי חוליות מן הטבע לכיתה ) צב , זיקית , קיפוד ואחרים . ) בסביבת הלמידה חשוב לכלול מקורות מידע , מוצגים , סרטים , פעילויות מתוקשבות , פריטי ציוד רלוונטיים , עבודות של תלמידים וכדומה . מומלץ להקים בכיתה פינת בעלי חיים קטנה ) לדוגמה : עכברי מעבדה , שרקנים , אוגרים , תוכונים , דגים , טוואי המשי . ) סביבה מתוקשבת הפעילות המתוקשבת המרכזית נעשית באמצעות מידעון בעלי חיים שבאתר אופק למדע וטכנולוגיה ) מטח . ) המידעון הוא מאגר מידע המונה עשרות בעלי חיים מייצגים מקבוצות שונות של בעלי חיים . מאגר המידע מאפשר שליפת מידע , חקירה ועיבוד מידע בנושאים שונים הקשורים לעולם בעלי החיים . למשל , התאמה לסביבת החיים , צורות הזנה , צורות רבייה , תפוצה בארץ , סכנת הכחדה ועוד . מתוך יחידת הלימוד נעשית הפניה לרשת האינטרנט לאיסוף מידע על בעלי החיים בהתאם להקשר הנושאי . אתרים בישראל שיכולים להתאים הם : אתר מטר , אתר של קמפוס טבע ) אוניברסיטת תל אביב , ) האתר של רשות הטבע והגנים , האתר של החברה להגנת הטבע , האתר של קרן קימת לישראל . חשוב לצייד את הלומדים במושגי מפתח וללמדם צריכה ביקורתית של מידע מהרשת . מיפוי של הפעילויות המתוקשבות מופיע בטבלה מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים שמופיעה בכל אחד מפרקי השער . רקע מדעי באתר במבט חדש , כיתה ד , תמצאו ידע מדעי וטכנולוגי בנושאים הבאים : צרכי קיום , מאפייני חיים , סביבות חיים , התאמות בעלי חיים לסביבה , מיון בעלי חיים , ביות בעלי חיים , מחלקות בעלי חיים . פתיחת השער את השער פותח השיר מגוון אדיר של בעלי חיים שמטרתו להעביר ללומדים את המסר שבעלי החיים נמצאים איתנו כל הזמן — במרחבי הטבע ובעיר . הפתיחה נועדה ליצור הקשר רעיוני לנושאים שמטופלים בשער וכן כדי לזמן שיח שבאמצעותו אפשר לחשוף ידע מוקדם ולפתח מודעות אודות מטרות הלמידה בשער זה . סוף השער השער מסתיים במשימה טכנולוגית יש לנו אתגר . המשימה היא מתחום העשרה סביבתית בגני חיות . במשימה התלמידים מתבקשים לשכלל או להמציא פתרון טכנולוגי שיפיג את השעמום של הגורילות שבגן החיות . המשימה מתאימה ככלי להערכת ביצועי לומדים ) ידע מושגי , מיומנויות חקר , מיומנויות מידעניות , עבודת צוות ועוד . ) מומלץ להיעזר במחוונים להערכת תהליכי חקר ותהליכי תיכון שמופיעים באתר המפמ"ר ובאתר מטר במדור מיומנויות ותהליכי חשיב .. רשימת מקורות אמיר , . 2005 , ר' טבע בעולם משתנה — המגוון הביולוגי , חשיבותו והגורמים להשתנותו , המרכז להוראת המדעים האוניברסיטה העברית ירושלים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר