עמוד:*25

מבנה יחידת הלימוד יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד כוללת ארבעה שערים המקיפים יחדיו את נושאי הלימוד הנכללים בפרקי החובה וההרחבה של תכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . יחידת הלימוד מותאמת ל–90-120 שעות ) פרקי חובה והרחבה . ) שערי היחידה שער ראשון : מפגשים עם בעלי חיים . השער עוסק במאפייני חיים של בעלי חיים , וביחסי גומלין שבין בעלי חיים לאדם והסביבה . שער שני : טכנולוגיה במחשבה תחילה . השער עוסק בטכנולוגיה כתהליך ) מחשבה ומעשה ( שבאמצעותו בני אדם מפתחים פתרונות שמסייעים להם להגיע למצבים הרצויים להם . שער שלישי : אוויר ומים — בארץ ובשמיים . השער עוסק במרכיבי הסביבה מים ואוויר ) תכונות , שימושים , השלכות על הסביבה ופתרונות טכנולוגיים ( ובקשר שבין מים ואוויר לתופעות של מזג אוויר ומחזור המים בטבע . הקשר לתכנית הלימודים יחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד מותאמת במטרותיה וביעדיה לתכנית הלימודים המעודכנת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הטבלה הבאה מפרטת את תחומי התוכן , את הנושאים המרכזיים ואת נושאי המשנה שמטופלים ביחידת הלימוד . תחום תוכן : מדעי החומר נושא מרכזי : 1 חומרים . נושא משנה א : גופים , חומרים ותכונותיהם והשימושים בהם . נושא משנה ב : תהליכי שינוי בחומרים . נושא משנה ג : השפעת השימוש בחומרים על הפרט , על החברה ועל הסביבה : השלכות , בעיות ופתרונות . תחום תוכן : מדעי החיים נושא מרכזי : 1 מערכות ותהליכי חיים . נושא משנה א : מאפייני החיים , צרכים לקיום יצורים . נושא משנה ב : תפקודים של מערכות / תהליכים ביצורים חיים . נושא משנה ג : בריאות האדם , איכות החיים ודרכים לשמירתן . נושא מרכזי : 2 מערכות אקולוגיות . נושא משנה ב : המגוון בטבע . נושא משנה ג : יחסי גומלין בין יצורים ובינם לבין סביבתם . נושא משנה ד : מעורבות האדם במרכיבי הסביבה . תחום תוכן : מדעי כדור הארץ והיקום נושא מרכזי : 1 מערכות בכדור הארץ . נושא משנה א : מערכות בכדור הארץ : הידרוספרה . נושא משנה ב : מערכות בכדור הארץ : אטמוספרה . נושא משנה ד : מעורבות האדם במרכיבי הסביבה . תחום תוכן : טכנולוגיה נושא מרכזי : עולם מעשה ידי אדם . נושא משנה א : מהות הטכנולוגיה וקשרי גומלין בין טכנולוגיה לבין מדע . נושא משנה ב : הפתרון הטכנולוגי כנותן מענה לצרכים אנושיים . נושא משנה ג : מאפיינים של מערכת טכנולוגית : מטרה , מרכיבים , מבנה ותהליכים . נושא משנה ד : השפעת הטכנולוגיה על החברה והסביבה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר