עמוד:*22

היודעים אתם ש ... תבנית זו נועדה להרחיב ולהעשיר את הידע של הלומדים על תופעות , על תהליכים ועל עקרונות המוצגים בפרק , או להאיר את הנושא מנקודות מבט נוספות . התבנית מופיעה בסמיכות למשימות או לקטעי המידע , בהתאם להקשר התוכני . הרחבה : מוצגת התייחסות לנושאי הרחבה בתכנית הלימודים לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . העשרה : מוצגת התייחסות לנושאים שאינם נכללים בתכנית הלימודים , אך יש להם קשר לנושא הפרק . משימות הערכה במבט חוזר : תבנית זו מופיעה בסוף כל פרק . התבנית מציעה מגוון שאלות / משימות שמטרתן לסייע ללומדים לבדוק באיזו מידה הם רכשו את ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של כל פרק . את השאלות / משימות אפשר לבצע בכל מסגרת של זמן : בזמן השיעור או כעבודת בית . משימות הערכה : משימות הערכה מתייחסות לתכנים המוצגים בכל הפרקים של השער . פריטי ההערכה שמופיעים במשימה הם מג וּ ונים , מכילים פריטים סגורים ופריטים פתוחים , ומשלבים מיומנויות חשיבה מסדר גבוה . משימות ההערכה מופיעות בחלק השלישי ) מדריך ליחידת הלימוד . ) יש לנו אתגר : ! המשימה בנוייה ברוח מטלת ביצוע שתפקידה להעריך ידע , מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וכן כשירויות נוספות כגון , עבודת צוות , עמידה בלו"ז , חשיבה יצירתית וביקורתית ועוד . המשימה מציבה אתגר חשיבתי שמצריך שימוש בתהליכי חשיבה כדוגמת תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ) או שילוב ביניהם . ) המשימה מופיעה בסוף השער . פתרונה מאפשר שימוש במושגים ובעקרונות שטופלו בשער , הרחבת הידע ותרגול של מיומנויות חשיבה ועשייה הדרושות להתמודדות עם האתגר . מומלץ להשתמש במחוונים להערכת תהליכי חקר מדעי ותהליכי תיכון שמופיעים באתר המפמ"ר ובאתר מטר ולהתאים את המחוון לאופי המשימה ולצורכי הלומדים . לנושא הלימודי . מוצגות ההשלכות הסביבתיות שיש ליישומי מדע וטכנולוגיה בחברה , מודגשת האחריות האישית שיש לכל אחת ואחד מאיתנו לשמירה על הסביבה למעננו ולמען הדורות הבאים , וכן מוצגות דרכים ברמה ההתנהגותית וברמה הטכנולוגית לשמירה על הסביבה . פיתוח חשיבה חושבים מדע : התבנית נועדה לפתח אצל הלומדים חשיבה מטה–קוגניטיבית שתעורר את מודעותם לתהליכי החשיבה המדעית שחוו . בתבנית מופיעות שאלות המתייחסות לקשת רחבה של מיומנויות חקר ) בהתאם לדרגת הכיתה , ) ביניהן ניסוח של מטרת החקר , העלאת השערות , תכנון החקר , איסוף תוצאות ועיבודן , הסקת מסקנות , יצירת הכללות ופרשנות . חושבים ועושים טכנולוגיה : התבנית נועדה לזמן ללומדים התנסויות של תכנון ובנייה של מוצרים בהקשר לנושאי הלימוד בפרק . התבנית מחזקת את הבנת קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה , ומוסיפה נדבכים להבנת תרומתם של המדע והטכנולוגיה לחברה . התבנית כוללת שאלות מטה–קוגניטיביות , אשר מתייחסות לתהליכי התכנון והיצירה וכן ליישום של משאבי ידע שונים בפתרונות הטכנולוגיים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר