עמוד:*21

משימות תבנית זו מציגה מגוון של משימות לימודיות וביניהן : משימות התנסותיות , ) Hands on Activities ( משימות חקר , משימות תיכון , משימות אורייניות , משימות מתוקשבות ועוד . המשימות מתבצעות במגוון סביבות למידה ובכללן בחדר המקצוע ובסביבות לימוד חוץ כיתתיות . במשימות משולבות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה , במטרה לטפח את יכולתם של הלומדים להסיק מסקנות , ליצור הכללות ולפתור בעיות . כל משימה מגדירה ללומדים ולמורים כאחד את מטרות ההוראה–הלמידה . המטרות מוגדרות במסגרת מתחת לכותרת בעקבות הלמידה - נדע שמופיעה בפתיחה של כל משימה . הבהרות בספר הלימוד משולבות שאלות רשות לתלמידים מתעניינים , משימות הרחבה לנושאי הרחבה שבתכנית הלימודים וכן משימות העשרה שעוסקות בתכנים שמעבר לתכנית הלימודים . מידע על משימות ההרחבה וההעשרה תוכלו למצוא בטבלאות מיפוי פעילויות ומיומנויות בזיקה לתכנית הלימודים שבחלק ג של המדריך למורה . המשימות הלימודיות משלבות קשת מגוונת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה . ארגון השאלות במשימה מתפתח ממיומנויות חשיבה מסדר נמוך למיומנויות חשיבה מסדר גבוה . על המורים להתאים את סעיפי המשימה לצורכי הלומדים . משימות התנסותיות : חוקרים ומגלים . המשימות מפעילות את התלמידים בתהליכי למידה התנסותיים שמשקפים את ההוויה של לימודי המדע והטכנולוגיה : ניסויים , תצפיות , פירוק והרכבה של דגמים , בנייה של מוצרים ועוד . המטרה המרכזית של ההתנסויות היא הבניה של ידע אודות תופעות , תהליכים / מנגנונים ועקרונות במדע ובטכנולוגיה . המשימות משלבות מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בהקשר לידע המושגי שבו עוסקת המשימה . במידת הצורך נעשה שימוש במיומנויות מחשב לצורך איסוף מידע ממקורות רלוונטיים ולעיבוד נתונים . משימות חקר ותיכון : תהליך חקר ותהליך תיכון . משימות אלה מזמנות התנסות בתהליך שלם של חקר מדעי ובתהליך שלם של תהליך התיכון . המטרה העיקרית של משימות אלה היא הבניה של מיומנויות החקר המדעי ומיומנויות תיכון ופיתוח חשיבה מדעית וחשיבה טכנולוגית בהתאמה . משימות מתוקשבות : אל הרשת . המשימות מפנות את הלומדים אל פעילויות מתוקשבות באתרים ברשת האינטרנט ) הדמיות , מקורות מידע , משימות לימודיות . ) מטרת המשימות היא לתרום לביסוס ההבנה והרחבתו . משימות אורייניות : קוראים , כותבים ומבינים . המשימות מציגות טקסטים מידעיים מעולמות שיח שונים ) מדעי , טכנולוגי , סביבתי , חברתי–תרבותי ( שתפקידם לסייע בתהליכי המשגה של תופעות , תהליכים ועקרונות הקשורים לנושאי הפרק . התבנית מציעה כלים מג וּ ונים לתיווך הקריאה והכתיבה , ביניהם הדגשה של ביטויים ומושגי מפתח , חלוקה של הטקסט לפסקות קצרות וברורות , שימוש במארגנים גרפיים לארגון ולעיבוד של המידע שבטקסט , שימוש במשפטי השוואה והנגדה ועוד . השאלות שבתבנית מופיעות ברמות מורכבות שונות , כדי לאפשר לקשת רחבה של לומדים להתנסות בקריאה ובכתיבה . משימות סביבתיות : שומרים על כדור הארץ — פיתוח בר–קיימא . תבנית זו מציגה סוגיות סביבתיות הנוגעות בסופו של כל פרק ) אחרי ( מופיעה התבנית " בפרק זה למדנו ש , " ... " מיומנויות שהפעלנו . " בתבנית רשימה של היגדים המסכמים את הרעיונות המרכזיים ואת המיומנויות העיקריות שטופלו בפרק . ההיגדים יכולים לשרת את הלומדים בניסוח התובנות שרכשו בעקבות הלמידה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר