עמוד:*20

פרקים בכל שער כלולים פרקי לימוד אחדים . כל פרק כולל רצפי הוראה–למידה והערכה הנשענים זה על זה ומתפתחים זה מזה . פיתוח הרצפים ) בתוך כל פרק ובין הפרקים ( נשען על הנחת היסוד כי בהכרתם של הלומדים קיימים מבני חשיבה המהווים בסיס להבניה של ידע חדש , תפיסות עולם ומיומנויות חדשות . המעבר מפרק לפרק נשען על ביצועי ההבנה שרכשו הלומדים בפרקים הקודמים ) או בלימודים קודמים . ) תבניות לימודיות התבניות הלימודיות שבסדרה משקפות את התפיסה הפדגוגית של הסדרה , השמה דגש בלמידה המשלבת מגוון של התנסויות במרחב הלמידה ) ראו לעיל בחלק הראשון של המדריך למורה . ) להלן תיאור של התבניות הלימודיות : מארגני הוראה–למידה : לפני ואחרי בתחילתו של כל פרק ) לפני ( מופיעים מארגני ההוראה–למידה , שנועדו להביא את הלומדים למודעות אודות ביצועי ההבנה הנדרשים מהם בעקבות הלמידה של הפרק , למושגים שילמדו ולמיומנויות שיפעילו . מארגני ההוראה–למידה משולבים בפתיחה של כל פרק באמצעות שלוש תבניות עוקבות : בעקבות הלמידה נדע ...: התבנית מציגה את ביצועי ההבנה ) את העדויות ללמידה ( הנדרשים מהלומדים בעקבות תהליכי ההוראה–למידה וההערכה שהפרק מזמן . ביצועי ההבנה האלה הן מטרות ההוראה–והלמידה של הפרק ותפקידן לשרת את המורים והתלמידים כאחד גם לתהליכי הערכה . מושגים שנלמד : התבנית מציגה את רשימת המושגים המרכזיים שיילמדו בפרק . מיומנויות שנפעיל : התבנית מציגה את רשימת המיומנויות המרכזיות שיילמדו בפרק . חלק שני : מבנה הסדרה מבנה כללי הסדרה המחודשת במבט חדש כוללת שש יחידות לימוד במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אחת לכל דרגת כיתה ) מכיתה א ועד כיתה ו . ) יחידות הלימוד נשענות זו על זו ומתפתחות זו מזו באופן ספירלי ברמת התכנים וברמת המיומנויות בהקשרים שונים ומנקודות ראייה מגוונות . ליחידות הלימוד יש מבנה סדרתי כמתואר להלן . שערים בכל יחידה כלולים שערים אחדים . כל שער עוסק בנושא לימוד אחר , שמבטא צירוף קוריקולרי של תחומי תוכן אחדים . התכנים של כל שער מאורגנים סביב יסוד מארגן שתפקידו לסייע ללומדים להבנות את המושגים ואת העקרונות בראייה הקשרית ורבת פנים . רצף ההוראה–למידה והערכה של השערים שביחידת הלימוד מאפשר תכנון לימודים גמיש על פי צורכי הלומדים , על פי המשאבים העומדים לרשות המורים ועל פי שיקולים אחרים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר