עמוד:*19

בשל מורכבות התהליך , מוצע תרשים נווט התהליך המידעני , שמטרתו לסייע לתלמידים לנווט בהצלחה את המסע לפתרון הבעיה . בנווט שלוש אליפסות חיצוניות ועיגול מרכזי המחוברים זה לזה באמצעות ח ִ יצים דו כיווניים . שלוש האליפסות החיצוניות מציגות שלוש משימות עיקריות שיש לבצע כדי להשיב על שאלת חקר מידענית : • הגדרת הבעיה : היכרות עם מרכיבי הבעיה וניסוח ממוקד של בעיה מידענית . • ניסוח שאלות : ניסוח שאלות משנה המכוונות לפתרון הבעיה וזיהוי מושגי מפתח שיסייעו לאיתור מידע רלוונטי . • תכנון מהלך הפתרון : תכנון תכנית פעולה להשגת המידע ) סקרים , ראיונות , תצפיות , מקורות מידע ברשת , ) איתור המידע בדרכים יעילות וארגונו , עיבוד המידע באופן ביקורתי ושיטתי , הסקת מסקנות המאפשרות לתת תשובות לשאלות המשנה ולבעיה שנוסחה . שימו לב : בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . גם סדר המשימות אינו קבוע . במידת הצורך , אפשר לעבור ממשימה למשימה או לחזור על אותה משימה מספר פעמים . העיגול המרכזי מראה שלוש משימות שיש לבצע כל הזמן , על פי הצורך ובשילוב עם המשימות באליפסות החיצוניות . חקירה , הערכה וביצוע . גם כאן בכל משימה צריך לבצע מספר פעולות . סדר הפעולות אינו קבוע . אפשר לעבור מפעולה לפעולה או לחזור על אותה פעולה מספר פעמים . • חקירה : איסוף מידע רלוונטי בדרכים מתאימות בהתאם לשאלות המשנה ועוד . • הערכה : בחינת שאלות המשנה והתאמתן לבעיה , הערכת מקורות המידע באופן ביקורתי , הערכת המסקנות ביחס לשאלות המשנה ולבעיה ועוד . • ביצוע : עריכת רשימה ממוינת של מקורות מידע , ביצוע סקרים וראיונות , שרטוט תרשימים , הצגת הממצאים באופן בהיר ומשכנע . נווט התהליך המידעני

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר