עמוד:*18

• חקירה : איסוף מידע על תופעות דומות , איסוף מידע על הגורמים שקשורים בתופעה , איסוף מידע על שיטות הבדיקה , איסוף מידע על כלי מדידה ועוד . • הערכה : בחינת ההשערות , בחינת החומרים והשיטות , בחינת תהליכי המדידה ועוד . • ביצוע : הכנת רשימת ציוד וחומרים , שרטוט מערכת הניסוי , מדידת נתונים ועיבודם , בניית מודל שמסביר את ממצאי המחקר , הצגת ממצאי החקר בדרך בהירה ומשכנעת , לטעון את הטיעון הרלוונטי על מנת לשכנע את קהל היעד בתשובה לשאלת החקר ועוד . שימו לב : קיימת יותר מדרך אחת לערוך תהליך חקר . קיימות דרכי חקר אחרות שאינן בודקות קשר בין גורמים . לדוגמה , השוואה בין פריטים , איסוף נתונים ומציאת חוקיות בתופעות שונות וכדומה . במחקרים אלו אין קבוצת ביקורת . התהליך המידעני תהליך שתחילתו במצב שבו יש צורך במידע כדי לפתור בעיה מידענית , וסופו בפתרון מספק לבעיה , המנוסח ומוצג בצורה בהירה ומשכנעת . בעיה מידענית מוגדרת כבעיה שלפתרונה דרוש מידע שממנו אפשר להסיק מסקנות . זוהי בעיה שאין לה תשובה מידית . כדי למצוא לה תשובה , צריך ללקט מידע ממקורות שונים , לעבדו ולנתחו , להשוות בין פריטי מידע ולהגיע לתשובה האפשרית . התהליך המידעני כולל : • תכנון וביצוע מהלכים לאיתור ולארגון מידע לצורך חקר סוגיה או פתרון בעיה . • עיבוד המידע תוך בחינתו באופן ביקורתי בהתאם ליעד , הסקת מסקנות , יצירת ידע חדש , הצגתו והפצתו . • התנהגות אתית , אחראית וזהירה ברשת המבוססת על הכרת החוק , על ערכים של מוסר ועל מודעות לסכנות ברשת . נווט תהליך החקר המדעי

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר