עמוד:*15

האישיות , גילוי גמישות ונכונות להיות לעזר , עשיית פשרות הנחוצות כדי להשיג מטרות משותפות , תרומה לדיונים ולפעולות בקבוצה ועוד . מיומנויות מידעניות : כוללות מיומנויות המשלבות מיומנויות של עבודה בסביבת עתירת מידע בשילוב עם מיומנויות חשיבה . להלן דוגמאות : • תכנון וביצוע מהלכים לאיתור ולארגון מידע לצורך חקר סוגיה / ניתוח תופעה / פתרון בעיה . • הערכה ביקורתית של מקורות המידע שנאספו : רלוונטיות , אמינות , מהימנות , תקפות , עדכנות , דיוק ; ניתוח ועיבוד המידע באמצעות שיטות וכלים המתאימים ביותר לצרכים ולסוג המידע שנאסף : עיבוד הידע החדש וארגונו להצגה או להפצה . שימו לב : באתר מטר , במדור חינוך לחשיבה מופיעים דגמי הוראה להבנייה מפורשת של מיומנויות חשיבה . הוראה מפורשת של תהליכי חקר ופתרון בעיות הסדרה המחודשת במבט חדש עוסקת באופן מפורש בהבניה של תהליכי חשיבה ייחודיים לתחומי הדעת מדע וטכנולוגיה ולקשרי הגומלין ביניהם : תהליכי חקר ) מדע , ) תהליכי תיכון ) טכנולוגיה ( ותהליך מידעני ) סוגיות חברתיות . ) למרות ההבדלים בין שלושת התהליכים , המשותף להם שהם כוללים הליכים ) פרוצדורות ( הנעשים בשלבים ) אבל לא בהכרח ליניאריים ( ובאופן מכוון על ידי החושבים והעושים במטרה להגיע אל היעד . ההליכים כוללים מיומנויות חשיבה ועשייה ברמת מורכבות שונה , אשר השילוב ביניהן עתיד להוביל להשגת היעד . שלושת התהליכים נלמדים בסדרה המחודשת במבט חדש באופן ספירלי ומדורג , מכיתה א ועד כיתה ו , באמצעות הצגת אתגרים חשיבתיים שהולכים ונעשים מורכבים יותר עם העלייה בגיל . על פי רוב , ככל שהאתגר מורכב יותר , דרושות פעולות חשיבה מורכבות יותר אשר עושות שימוש במגוון רחב יותר של מיומנויות חשיבה ועשייה . תהליך התיכון תהליך של פתרון בעיות בטכנולוגיה , שתחילתו בהגדרת הבעיה והצורך וסופו פיתוח מוצר אשר עונה על הדרישות ועל האילוצים שהוגדרו . להלן פירוט של מושגי יסוד בתהליך : • בעיה טכנולוגית : הפער בין מצב רצוי ) מצב שאנו שואפים אליו ( לבין מצב מצוי ) המצב הקיים שאינו נוח לנו . ) פער זה הוא בעיה שיש לפתור . כיצד נצמצם את הפער בין שני מצבים אלה ונגיע למצב הרצוי לנו ? • צורך : משהו הדרוש לאדם . קיימים צרכים שונים : צרכים קיומיים החיוניים לחיינו כמו הצורך במזון , במחסה , בהגנה מפני מחלות ועוד , וצרכים שאינם קיומיים , אך חשובים בכל זאת : הצורך בבידור , באסתטיקה ועוד . • דרישות מהמוצר : הדרישות עוזרות להגדיר את סוג המוצר המתאים לפתרון הבעיה . הדרישות עשויות להיות מגוונות : טכנולוגיות , בטיחותיות , מוסריות , חברתיות ותרבותיות . • אילוצים : האילוצים מתארים את המשאבים הקיימים או הנחוצים לפתרון הבעיה : ידע , חומרים , אנרגיה , כסף ) עלות המוצר והייצור ( ואנשים . 21 מידענות : מתווה לפיתוח תהליכים מידעניים במהלך הלמידה של תחומי הדעת להתנהלות לומדים בסביבה עתירת ידע , . 2009 האגף לפיתוח תכניות לימודים , משרד החינוך .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר