עמוד:*14

מיומנויות החשיבה שיש להבנות בכל מקצועות הלימוד ובכללם במקצוע הלימוד מדע וטכנולוגיה מפורטות במסמך אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה . במיומנויות אלה נכללות מיומנויות כגון : השוואה , מיון , שאילת שאלות , השערה , הסקת מסקנות והכללה , בידוד משתנים , הערכת מידע , מיזוג מידע , ניסוח טיעונים , זיהוי רכיבים וקשרים ועוד . הוראה מפורשת של מיומנויות אלה מודגמת במדור חינוך לחשיבה , לחקר ופתרון בעיות שבאתר מטר . מיומנויות אלה משרתות תהליכי חשיבה מורכבים , דוגמת תהליך התיכון , תהליך החקר והתהליך המידעני . התנסות במגוון רחב של מיומנויות חשיבה אינה מנותקת מן ההיבט ההתנהגותי הרפלקטיבי של החשיבה המזמ ֵ ן התבוננות פנימית ותהליכים מטה–קוגניטיביים . מטה–קוגניציה מתייחסת לידע ולחשיבה של הפרט אודות התהליכים הקוגניטיביים של עצמו והתוצרים שלהם . נוסף על מיומנויות חשיבה מסדר גבוה , הסדרה המחודשת במבט חדש מטפלת במיומנויות המאה ה–21 וביניהן : חשיבה ביקורתית : כוללת קשת רחבה של מיומנויות שהשימוש בהן נועד לתהליכי שיפוט וההערכה ולקבלת מידע תקף ומהימן . חשיבה ביקורתית כוללת מיומנויות כגון : • הבחנה בין עובדות שניתנות לאישוש לבין טענות מעריכות ; הבחנה בין מידע , טענות ונימוקים רלוונטיים לבלתי רלוונטיים ; קביעת התוקף של טענות וטיעונים ; זיהוי טענות וטיעונים עמומים . • קבלת הדיוק העובדתי של היגד ; קביעת המהימנות של מקור . • חשיפת הנחות בלתי מנוסחות ; גילוי הטיות , הגדרת כשלים לוגיים . • זיהוי היעדר עקיבות ) קוהרנטיות ( לוגית ברצף של חשיבה . חשיבה יצירתית : חשיבה המביאה לעולם רעיון או מוצר מקורי ומועיל בהקשר נתון . חשיבה יצירתית כוללת מיומנויות כגון : • שימוש בדמיון , סיעור מוחות , תכנון , יצירה והמצאה . • יצירת רעיונות מקיפים וראויים , שכלול רעיונות והערכתם כדי למצות את המאמץ היצירתי . • יישום והעברת רעיונות לאחרים בדרך יעילה ומשפיעה , תוך התחשבות בהשקפות שונות . • הפגנת מקוריות וכושר המצאה , תוך הבנת המגבלות באימוץ רעיונות חדשים . • התייחסות לכישלון כהזדמנות ללמידה וכהזדמנות ליצירת רעיונות חדשים . • גילוי פתיחות וגמישות מחשבתית . מיומנויות שיתופיות : את המיומנויות השיתופיות ניתן לסווג לקטגוריות קוגניטיביות , תקשורתיות וחברתיות : • מיומנויות קוגניטיביות : קיום שיח ביקורתי ומצמיח , ניסוח טיעונים והנמקה , קבלת משוב ומתן משוב בונה , הצגת עמדה מבוססת , שקילת רעיונות של אחרים ועוד . • מיומנויות תקשורת : ביטוי מחשבות ורעיונות בבהירות , שימוש במיומנויות תקשורת בעל פה ובכתב ) באופן מילולי ובלתי מילולי , ) שימוש מושכל במדיה דיגיטלית ושאינה דיגיטלית למטרות שיתופיות ועוד . • מיומנויות חברתיות : קבלת אחרים בתהליך של שיתוף פעולה , גילוי נכונות לחלוק אחריות בעבודה ולהעריך את תרומת כל חבר / ה בקבוצה , מתן קרדיט לעשייה , יישוב עימותים ומחלוקות , מודעות ליכולות ולמגבלות 18 אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה : מסמך מנחה למתכנני תכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים , משרד החינוך , . 2009 19 מדור חינוך לחשיבה ולחקר ופתרון בעיות , אתר מטר , מרכז המורים הארצי למדע , אוניברסיטת אביב–תל . 20 מטה קוגניציה : בן דויד , . 2009 , ע' מטה–קוגניציה בהוראה ובלמידה , כתב העת אאוריקה , גיליון , 27 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר