עמוד:*13

שיתוף פעולה של כל חברי הקבוצה בתהליך וגם בתוצר . ההתנסות בלמידה שיתופית מזמנת יישום של מיומנויות קוגניטיביות , מיומנויות תקשורת ומיומנויות חברתיות כמתואר בסעיף התנסויות במיומנויות חשיבה . דוגמאות לדגמי הוראה ללמידה שיתופית תוכלו למצוא באתר מטר במדור פדגוגיה חדשנית . הבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות הסדרה המחודשת במבט חדש חותרת להבהרת ערכים ולאימוץ התנהגויות שיישומן עתיד לתרום לשיפור איכות החיים ברמה האישית וברמה החברתית . • התנהגויות שתומכות בקידום הבריאות : אכילה בתפריט מאוזן , פעילות גופנית , מניעת חולי , מניעת עישון , הימנעות מחשיפה לשמש , הגנה על איברי הראייה והשמיעה ועוד . • התנהגויות שתומכות בקיימות ובפיתוח בר–קיימא : צריכה מושכלת של מוצרים , שמירה על ניקיון הסביבה וטיפוחה , שמירה על מגוון מיני היצורים בטבע , חיסכון במשאבי טבע ) חומרי דלק , מים , מתכות , ) אהבת הארץ . • התנהגויות בטיחותיות : מניעת מכת חשמל ושריפות , זהירות בשימוש בחומרים מסוכנים ועוד . • התנהגויות למידה וחשיבה : חופש מחשבה ופעולה , יצירתיות , סקרנות , הישגיות , הסתגלות וגמישות . • התנהגויות חברתיות : מכ וּ ונ וּ ת לזולת , עזרה לזולת , שיתוף פעולה , פתיח וּ ת להשקפות עולם ולרעיונות שונים , שמירה על חוקי המדינה . למידה בסביבה מתוקשבת התנסות בסביבת למידה מתוקשבת מעשירה ומעצימה את תהליכי ההוראה–למידה וההערכה כאחד . הסדרה המחודשת במבט חדש משלבת טכנולוגיית מידע ותקשורת בדרכים מגוונות התומכות יחד להבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית . • שימוש בהדמיות אינטראקטיביות להבניית משמעות לתופעות , תהליכים ועקרונות במדע וטכנולוגיה . • שימוש במעבדות מתוקשבות ) חיישנים ואוגרי נתונים ( בתהליכי חקר ופתרון בעיות . • שימוש בכלים דיגיטליים ) למשל , גיליון אלקטרוני ( לארגון ועיבוד נתונים . • שימוש בכלים מתוקשבים שיתופיים ) למשל , קובץ שיתופי מקוון ( במסגרת למידה שיתופית . • שימוש במאגרי תוכן דיגיטליים ) אתרים רלוונטיים ( לאיסוף מידע ולביצוע פעילויות ביסוס והרחבה . • שימוש בכלים מתוקשבים לקידום תהליכי הוראה–למידה הממוקדים בפרט . • שימוש בכלים מתוקשבים כדי לקדם תהליכי תקשורת בין תלמידים . הוראה מפורשת של מיומנויות חשיבה הסדרה המחודשת במבט חדש עוסקת בהבניה מפורשת של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה . מושג זה מתייחס למכלול תפקודי החשיבה הדורשים פעולות שכליות מורכבות , בניגוד לתפקודי חשיבה נמוכים , כגון שינון ושליפה מהזיכרון . 16 וידיסלבסקי , , מ' פלד , , ב' פבסנר , . 2010 , א' סביבת למידה מתוקשבת : התאמת בית הספר למאה ה–21 ופדגוגיה חדשנית , כתב העת אאוריקה , גיליון , 30 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . 17 מיומנויות חשיבה מסדר גבוה : הרפז , . 2005 , י' חכה , פיתיון , דגים : גישות לחינוך החשיבה , מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , ירושלים .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר