עמוד:*12

התנסות בטקסטים הסדרה המחודשת במבט חדש מזמנת התנסויות ייחודיות לפיתוח כישורי השפה המילולית ) הדבורה והכתובה ( והשפה החזותית ) תרשימים , תמונות , אנימציות , סרטים ועוד . ) ההתנסות בטקסטים נעשית באמצעות שאלות המנוסחות ברמות הבנה שהולכות ונעשות מורכבות : • הרמה המפורשת : ברמה זו נדרשת הבנה בסיסית של הטקסט ואיתור המסר המפורש של הטקסט . • הסקה ישירה : ברמה זו נדרשת מסקנה ישירה שקל להגיע אליה מתוך המידע שמופיע בטקסט . • מיזוג ידע ומידע : ברמה זו נדרש אחזור ידע אישי או מידע ) ממקורות חיצוניים ( ולהשתמש בו לניתוח הטקסט או ליישום הרעיונות בהקשרים חדשים . • הערכה : ברמה זו , נדרשת יכולת שיפוט והערכה על הטקסט , תוך ביסוסם באמצעות הסברים וראיות . שימו לב : הביטוי של תפיסה זו מופיע במשימות האוריינות שמופיעות בספר התלמיד בכותרת קוראים , כותבים ומבינים . המדרג הפנימי של השאלות כפי שתואר לעיל יכול לתת מענה לשונות לומדים . למידה חוץ כיתתית סביבות טבעיות ) כגון : שדה בר , חורש , נחל , חוף ים , ) סביבות מלאכותיות ) כגון : מפעלים , חממות ומשתלות , רפת , מבנים ומתקנים ( וסביבות חברתיות / ציבוריות ) כגון : מוזיאונים למדע וטכנולוגיה , רחוב / שכונה , מרכול ( ושילוב שלהן — הן דוגמאות לסביבות למידה אותנטיות ורלוונטיות ללימודי מדע וטכנולוגיה . המודל המוצע בסדרת המחודשת במבט חדש ללמידה בסביבת הלימוד החוץ כיתתית נשען על המודל של ניר אוריון : השיעור המקדים , הפעילות בסביבת הלימוד החוץ כיתתית והשיעור העוקב . השיעור המקדים : שיעור זה נועד לטיפול במיומנויות ובמושגי יסוד הדרושים לביצוע המטלות הלימודיות בסביבה החוץ כיתתית , להצגת מטרות הפעילות ואופי הפעילות וכן להיערכות ארגונית . הפעילות מחוץ לכיתה : בסביבה החוץ כיתתית חשוב לזמן לתלמידים התנסויות , כגון : קיום תצפיות , תפעול מוצגים ומוצרים , תכנון ובניית דגמים ומוצרים ועוד . השיעור העוקב : שיעור זה נועד לעיבוד הנתונים והמידע ולתהליכים של הסקת מסקנות והבניית הכללות . אלה הם תהליכים קוגניטיביים מופשטים וחשוב שייעשו בכיתה , תוך אינטראקציה בין המורה ללומדים ולקבוצה ובין התלמידים לבין עצמם . דוגמאות לדגמי הוראה ללמידה חוץ כיתתית תוכלו למצוא באתר מטר במדור פדגוגיה חדשנית . למידה שיתופית למידה שיתופית היא מרכיב חשוב של תרבות הלמידה בכיתה . לשיתופיות יש תפקיד מרכזי בפיתוח חשיבה ביקורתית וחשיבה יצירתית וליצירת ידע ותוצרים משותפים ) השלם גדול מסכום חלקיו . ) לפיכך יש לארגן את הלומדים לצוותי למידה ולהקדיש זמן למתן הנחיות לעבודת צוות , הן מן ההיבט הערכי , הן מן ההיבט החשיבתי , והן מן ההיבט החברתי–ארגוני . הלמידה השיתופית יכולה להתבצע בכמה היבטים ובשילוב שלהם : שיתוף הקבוצה בידע ובתוצרים , שיתוף פעולה בהכנת תוצר משותף ) כל חבר / ה בקבוצה תורמ / ת את חלקו / ה לתוצר , ) 15 למידה חוץ כיתתית : אוריון , . 2003 , נ' סביבת הלימוד החוץ כיתתית , כתב העת אאוריקה , גיליון , 17 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר