עמוד:*11

אסטרטגיות הוראה–למידה הסדרה המחודשת במבט חדש מיישמת קשת רחבה של אסטרטגיות הל"ה : למידה התנסותית , התנסות במיומנויות חשיבה מסדר גבוה , התנסות בתהליכי חקר ופתרון בעיות , התנסות בשפה מילולית וחזותית , התנסות בשפה ובחשיבה מתמטיות , התנסות בטכנולוגיית מידע ותקשורת , התנסות בהבהרת ערכים ואימוץ התנהגויות . להלן פירוט של מגוון ההתנסויות . למידה התנסותית למידה התנסותית מזמנת התנסויות מעשיות שמפגישות את הלומדים באופן מוחשי עם אובייקט הלמידה . ) Hands on Activities ( הלומדים מבצעים תצפיות וניסויים , מבצעים מדידות , חוקרים ובונים דגמים , ולעתים מ ְ ת ַ פעלים אובייקטים ממשיים כדי לבדוק תגובות , התנהגויות ושינויים או כדי לחשוף מבנים ותכונות שאי אפשר לגלותם בתצפית ישירה בלבד . ההתנסויות המעשיות שמופיעות בסדרה המחודשת במבט חדש נמצאות בזיקה למסמך ההתנסויות המרכזיות שפורסם על ידי הפיקוח על הוראת המדע והטכנולוגיה לבית הספר היסודי בשנת . 2013 רצפי ההוראה מבוססים על מעגל הלמידה של קולב ) ראו הפנייה למראה מקום מספר ) 13 והם כוללים התנסות , תהליכי המשגה , יישום ותהליכים רפלקטיביים . באתר מטר במדור פדגוגיה חדשנית תוכלו למצוא סדרה של דגמי הוראה על למידה התנסותית . בסדרה מוצגים מודלים להפעלת שיח מיטבי המקדם מיומנויות קוגניטיביות גבוהות בעת הפעלת פעילויות התנסותיות כגון , ניסוי , תצפית , הדגמת ניסוי , הפעלה ובניית דגמים ועוד . 12 אסטרטגיות הוראה–למידה : מכלול של מתודות וטכניקות שמטרתן להשיג את יעדי ההוראה והלמידה כאחד . אסטרטגיות אלה נגזרות מתפיסת מהותם של תהליכי ההוראה ותהליכי הלמידה . 13 למידה התנסותית : דרסלר , . 2013 , מ' מעגל הלמידה של קולב , כתב העת אאוריקה , גיליון , 36 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . 14 למסמך ההתנסויות מרכזיות פנו לאתר המפמ . "ר מתן מענה לשונות לומדים בסדרה מבוסס על ארבעה עקרונות : . 1 בניית רצפי הוראה–למידה על פי מעגל הלמידה של קולב ) ראו הפנייה למראה מקום מספר . ) 13 תכנון רצפי ההוראה לפי מעגל הלמידה של קולב נותן מענה לארבעה סגנונות למידה ) רפלקטיבי , אנליטי , פרגמטי , ואקטיביסטי . ) . 2 גיוון - מגוון גדול של פעילויות בסביבות למידה שונות , מגוון דרכי הוראה , מגוון דרכי הערכה , דרגת שיתופיות ועוד עתידים לתת מענה לקשת רחבה של צורכי לומדים . . 3 הנגשת נושאי לימוד בשלושה רבדים : חובה , הרחבה ) מתוך תוכנית הלימודים ( והעשרה ) מחוץ לתכנית הלימודים . ) . 4 מדרג - הפעילויות הלימודית נבנו על פי העקרונות הבאים : מהמוחשי למופשט , מהפשוט למורכב , מהמוכר אל הלא מוכר , ממיומנות פשוטה למיומנות מורכבת . כל אלה עתידים לתת מענה לקשת רחבה של צורכי לומדים . תשומת לב מיוחדת מוקדשת בסדרה לשוויון בין המינים ) מגדר . ) בנות ובנים זכאים להזדמנות שווה לבטא את הפוטנציאל האישיותי הגלום בהם . ההתייחסות לנושא בסדרה באה לידי ביטוי בטשטוש מכוון של תפקידים וסטריאוטיפים של המינים בחברה ובמתן ייצוג הולם לשונות התרבותית והמגדרית .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר