עמוד:*7

פריסת נושאי הלימוד ) כיתות ) א–ו הטבלה הבאה מציגה את פריסת נושאי הלימוד ביחידות הלימוד של כיתות . א–ו

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר