עמוד:*6

הקשר לתכנית הלימודים הסדרה המחודשת במבט חדש לכיתות א–ו פותחה בזיקה ישירה לתכנית הלימודים המחודשת לימודי מדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי . הסדרה מטפלת ברעיונות , בהדגשים ובציוני הדרך של נושאי החובה וההרחבה שמופיעים בתחומי התוכן מדעי החומר , מדעי החיים , מדעי כדור הארץ והיקום וטכנולוגיה . הסדרה מטפלת במיומנויות חשיבה מסדר גבוה ) ׁ כמו השוואה , הכללה , הסקת מסקנות , טיעון ועוד ( ובתהליכי חשיבה ) תהליך החקר המדעי , תהליך התיכון והתהליך המידעני ( בהקשר לנושאי הלימוד . בשל אופייה הרב תחומי של תכנית הלימודים , קיימים קשרים בין תחומי התוכן השונים . קשרים אלה נובעים מן העובדה שתופעות בסביבתם של הלומדים אינן מאורגנות במשבצות נפרדות , ושחוקים ועקרונות מתחום מדעי החומר , למשל , תקפים וישימים גם בתחום מדעי החיים או בתחום הטכנולוגיה . לאור זאת , תכנון פרקי הלימוד לכל דרגת כיתה בסדרה המחודשת במבט חדש מעוגן בגישות אינטגרטיביות . פרקי הלימוד משקפים צירופים של נושאי לימוד מתחומי תוכן שונים . יצירת הצירופים חיונית ביותר להרחבת המשמעות של התכנים הנלמדים אל מעבר לנלמד במסגרת נושאי הלימוד , ולפיתוח ראייה רחבה ותפיסה כוללת אצל הלומדים . הממד הקוריקולרי מג וּ ונות : זיהוי מרכיבים של סיבה ותוצאה , השוואה והנגדה , דמיון ושוני , איתור רעיון מרכזי , כתיבת סיכום ) מילולי ובאמצעות מארגנים גרפיים , ) רצף של אירועים , שאילת שאלות , העלאת השערות , ארגון ועיבוד מידע ועוד . • הכרה והבנה של המערכת הלשונית — מבנים , תופעות ותהליכים בלשון : העשרה של אוצר מילים , מבנה של טקסט ) כותרות ופסקות , מבנים רטוריים ועוד . ) אוריינות מתמטית הבנת העולם המדעי והטכנולוגי ותפקוד הולם בו מחייבים רכישה של אוריינות מתמטית . השפה והחשיבה המתמטיות נחוצות לשם ביצוע מדידות וחקר נתונים מדויק ומהימן . הסדרה המחודשת במבט חדש מאפשרת ללומדים ליישם כלים של חשיבה מתמטית בהקשר של חקר הסביבה הטבעית והמלאכותית . רעיונות מרכזיים • פעולות מתמטיות משמשות לעיבוד נתונים : חיסור , חיבור , כפל , חילוק , ממוצעים , אחוזים , אומדנים וכדומה . • ביצוע מדידות המשרתות את תהליך החקר המדעי ואת תהליך התיכון : שימוש ביחידות מידה למדידת גדלים , כגון אורך , נפח , כמות , זמן , טמפרטורה וכדומה . • חקר נתונים המשרתים תהליכי עיבוד מידע : פירוש נתונים , ארגון נתונים באמצעים גרפיים ) טבלה , תרשים , ) עיבוד נתונים בעזרת גיליון אלקטרוני , ייצוג נתונים בטבלאות ובגרפים וכדומה . • שימוש במידע שהתקבל ) כתוצאה מביצוע פעולות חשבון , ממדידות או מחקר נתונים ( מסייע לפתרון בעיות , למתן הסבר לתופעה וכדומה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר