עמוד:*5

אוריינות סביבתית הסדרה המחודשת במבט חדש חותרת להנחיל ללומדים אוריינות סביבתית באמצעות פיתוח תפיסה ומודעות לעקרונות הקיימ וּ ת ופיתוח בר–קיימא . רעיונות מרכזיים • בעזרת יכולת החשיבה , התבונה והיכולת הטכנולוגית , למד האדם לשנות תנאים בסביבות החיים שלו ולהתאימן לצרכיו . האדם הגביר את יכולתו להתקיים ברווחה , להתפתח ולהסתגל לחיים בסביבות שונות . • האדם משפיע בפעילותו על מרכיבי הסביבה ופוגע במערכת האקולוגית . פגיעה זו עלולה לפגוע במערכת החיים על פני כדור הארץ ובאיכות חייו של האדם ; על האדם מוטלת האחריות המוסרית והמעשית למנוע ככל האפשר פגיעה במרכיבי המערכות האקולוגיות ולשאוף לפיתוח בר–קיימא . • יש לטפח את המודעות לכך שהאוריינות הסביבתית היא חלק בלתי נפרד מתרבותו / ה של כל אזרח / ית נאור / ה במדינה דמוקרטית ; יש להגביר את המודעות להשפעה של הידע שהפרט רוכש על תהליכים של קבלת החלטות במישור האישי ובמישור החברתי והמדיני . • יש לחזק את ההכרה בחשיבותם של שיקולים ערכיים , מוסריים ותרבותיים , במסגרת תהליך של קבלת החלטות הקשורות לאימוץ התנהגויות בנות–קיימא . • הלומדים שותפים פעילים בשמירה על הסביבה ויש להם החלטה והשפעה על איכות הסביבה . אוריינות לשונית הסדרה המחודשת במבט חדש שמה דגש על קידום האוריינות הלשונית של התלמידים בשפה הכתובה ובשפה הדבורה , אך רואה בה אמצעי להשגת מטרות לימודיות , ולא כמטרה בפני עצמה . בסדרה ניתן מקום בולט להבנת טקסטים דבורים , כתובים וחזותיים בסוגה של הטקסט המדעי והטכנולוגי , וכן להפקת טקסטים שהולמים את הנושא , את ערוץ התקשורת , את הנמענים , את מטרות התקשורת ואת מוסכמות הסוגה . רעיונות מרכזיים • האזנה ודיבור למטרות שונות — קיום דיון ושיח בכיתה או בקבוצות דיון סביב רעיונות , תופעות ועקרונות מדעיים , טכנולוגיים וחברתיים . • כתיבת טקסטים למטרות שונות ולנמענים שונים — סיפור ) אישי , מדעי , ועוד . ) כתיבה טיעונית ) שכנוע , ) כתיבה מבארת ) מתן הסבר , ) כתיבה עובדתית ) תיאור עובדות והסברתן , ) כתיבה השוואתית ) דמיון ושוני . ) • קריאת טקסטים מסוגים שונים ולמטרות שונות — טקסטים מפעילים ) משימות , ניסויים , תצפיות , תכנון ובנייה , ) טקסט מידעי , טקסט של משימה , כללי בטיחות , כתבה בעיתון , שירים וסיפורים , טקסטים חזותיים ועוד . • הפקת מידע ולמידה מטקסטים כתובים מסוגים שונים בתחומי דעת שונים . הפקת המידע נעשית בדרכים 8 אוריינות סביבתית : לארוג חיים בצוותא , מתווה לתכנון לימודים בית ספרית בחינוך לקיימות בבית הספר הממלכתי והממלכתידתי לכיתות א–ו , . 2012 מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב ; האגף לפיתוח ותכנון תכניות לימודים , משרד החינוך .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר