עמוד:*4

משאבות ואקום , מנוע שריפה פנימית , מכונת הקיטור , גנרטורים , טלפונים , נורת החשמל , מכשירים אופטיים ) מיקרוסקופ , טלסקופ , ) טכניקות של הפקה ועיבוד חומרים , עיבוד מזון . כיום , נעשה שימוש רב בידע מדעי הקשור לעולם המיקרוסקופי . לדוגמה : מיקרו–אלקטרוניקה , ביו–טכנולוגיה ) תרופות , מזון , שיבוט גנים , ) ננו–טכנולוגיה , רובוטיקה , ביו–אינפורמטיקה . כשבוחנים את קשרי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה חשוב להתייחס גם לתרומת הטכנולוגיה להתפתחות המדע . המחשב , למשל , קידם באופן ניכר את היכולת לחזות את מזג האוויר ולצפות התפתחות של מערכות דמוגרפיות ושל מבנה הגנים ושל מערכות מורכבות אחרות . טכנולוגיה היא חיונית למדע למטרות של מדידה , איסוף נתונים , טיפול בדגימות קטנות , שינוע לאתרי מחקר ) אנטארקטיקה , הירח , קרקעית האוקיינוס , ) איסוף דגימות , הגנה מחומרים מסוכנים בזמן עבודה איתם ולצורכי תקשורת . יחסי הגומלין ההדוקים שבין טכנולוגיה ומדע הביאו להתפתחות תחום בטכנולוגיה שנקרא הנדסה . ההנדסה היא מרכיב של הטכנולוגיה העושה שימוש בשיטות חקר מדעיות , בידע מדעי ובמודלים מתמטיים , תוך שילוב יכולת שיפוט , ניסיון וחשיבה לוגית בתהליך הפתרון של בעיות מעשיות . ככל שטכנולוגיות נעשות מתוחכמות יותר , הקשר שלהן למדע מתחזק . בכמה שטחים כמו ביו–טכנולוגיה , היכולת לעשות והיכולת לחקור תלויות זו בזו , עד שלא ניתן להפריד את ההנדסה והמדע . טכנולוגיות חדשות דורשות לעתים קרובות הבנות חדשות . מחקרים חדשים דורשים לעתים קרובות טכנולוגיות חדשות . הזיקה של אוריינות מדעית וטכנולוגית לאוריינויות מתחומי דעת אחרים הבניית אוריינות מדעית וטכנולוגית משפיעה ומושפעת מאוריינויות בתחומי דעת נוספים , דוגמת אוריינות בריאותית , אוריינות סביבתית , אוריינות מתמטית ואוריינות לשונית . אוריינות בריאותית הסדרה המחודשת במבט חדש שואפת להנחיל אוריינות בריאותית באמצעות פיתוח תפיסה ומודעות להשפעה שיש לקיום אורח חיים בריא על הבריאות ועל איכות החיים של הפרט ושל החברה . רעיונות מרכזיים • תפיסת הבריאות מתייחסת באופן מערכתי אל יחסי הגומלין המתקיימים בין ההיבטים הגופניים , הנפשיים , החברתיים והתרבותיים ; היבטים מדעיים , טכנולוגיים וחברתיים בזיקה לחיי היומיום . • האדם כיצור חי הוא מערכת שתפקודה ובריאותה תלויים ביחסי הגומלין עם מרכיבי הסביבה השונים . • האדם מפתח אמצעים טכנולוגיים ומקיים חקר מדעי לקידום בריאותו ואיכות חייו . • הלומדים שותפים פעילים באחריות לקידום בריאותם , ויש להם יכולת החלטה והשפעה על בריאות הסובבים אותם . 6 הנדסה : קיפרמן , ד' דינוביץ , . 2006 , ר' מדריך לעבודת גמר בטכנולוגיה מוכללת , הוצאת הספרים אורט ישראל , תל–אביב . 7 אוריינות בריאותית : בן דוד , טייבר , , ל' דרסלר , , מ' ועמיתים , . 2000 מבוא לסדרה בריאות ואיכות חיים , המדריכים למורה בסדרה "בריאות ואיכות חיים , " המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי , אוניברסיטת תל–אביב .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר