עמוד:*2

תפיסות העולם של תחומי הדעת "מדע" ו"טכנולוגיה" תפיסת מהות המדע תפיסת מהות המדע בסדרה המחודשת במבט חדש מתמקדת בהבניה של ידע מדעי וחשיבה מדעית , תוך הדגשת החוויה האישית של למידה בדרך החקר ) תצפיות , ניסויים , מדידות ומודלים ( להבנת העולם הסובב אותנו ותוך התייחסות להיסטוריה ולפילוסופיה של המדע . רעיונות מרכזיים המדע הוא יציר כפיו של האדם , המאפשר את קיומו ומרחיב את הבנתו , את יכולתו ואת דמיונו . הוא תחום מרכזי בתרבות האנושית , בעל השפעה מרחיקת לכת על התפתחות החברה , על מאפייניה ועל תפקודיה . המדע עוסק בהבנת המציאות ובחיפוש שיטתי אחר אמיתות המצביעות על פעולתם של חוקים — חוקי טבע . את החוקיות הזו אפשר להוכיח תמיד בכל מקום . המדע אינו רק גוף ידע , כי אם תהליך מחקרי . זוהי דרך של גילוי מידע מהימן שנבחן בשיטות מוסכמות המשמשות לאישוש ידע . המדע מבוסס על יסודות החשיבה הביקורתית , שמטרתה להבטיח תוצאות אמינות ומהימנות ; שימוש בממצאים אמפיריים ) ניסויים ותצפיות ); יישום של חשיבה לוגית רציונלית ; הטלת ספק בדבר אמיתותם של טענות , מסקנות , חוקים ותיאוריות . השיטה המדעית היא תהליך מורכב הכולל מרכיבים כגון העלאת השערות , תכנון ועריכה של תצפיות וניסויים מבוקרים לאישוש ההשערות ) או להפרכתן , ) בניית חוקים או ערעורם , ותהליכי ניבוי וחיזוי . תהליך זה הוא דינמי : כל "אמת מדעית" מהווה בסיס לתהליך חקר נוסף . אחריות לשימוש מבוקר בידע מדעי וגילוי יושרה מדעית בדיווח על ממצאים ועל מקורות מידע הינם חיוניים ביותר לעיצוב חיי הפרט והכלל בהקשר של היבטים חברתיים ומוסריים . פיתוח מדעי מחייב מודעות ואחריות של האדם לשמירה על הסביבה ולהשלכות הערכיות והמוסריות הנובעות מהשימוש בו . תפיסת מהות הטכנולוגיה תפיסת מהות הטכנולוגיה בסדרה המחודשת במבט חדש מתמקדת ביכולתו הייחודית של האדם , התבונה האנושית , לפתח אמצעים טכנולוגיים / הנדסיים המגבירים את יכולתו של האדם ומשפרים את איכות חייו . וזאת בעזרת ידע והבנה , פיתוח ויישום של תהליכי חשיבה ועשייה , העומדים בבסיס התהליך הטכנולוגי , מרמת המוצר היחיד ועד רמת הייצור התעשייתי . 2 טבעו של המדע : קארי , , ס' סמית , . 1988 , ק' על הבנת טבעו של ידע מדעי , חינוך החשיבה , 15 מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה , ירושלים . גירסה דיגיטלית של המאמר נמצאת באתר מטר , במדור של כתב העת אאוריקה ) גיליון . ) 19 3 היסטוריה ופילוסופיה של המדע : דוגמאות של פעילויות לימודיות על סיפורי מחקר מההיסטוריה של המדע שמתאימים לתלמידי בתי הספר היסודיים מופיעות במדור חינוך" לחשיבה , לחקר ופתרון "בעיות באתר מטר . 4 מהות הטכנולוגיה : דרסלר , . 2015 , מ' בראשית היתה טכנולוגיה - ועתה ? כתב העת אאוריקה , גיליון 38 ) טכנולוגיה במחשבה תחילה , ) מרכז המורים הארצי למדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי , אוניברסיטת תל–אביב . אתר מטר .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר