עמוד:ד

- פיתוחחשיבה 22 - היודעים אתם ש 22 ... - משימותהערכה 23 המסגרת הארגונית שלההוראה 23 חלק שלישי : מדריך ליחידת הלימוד מדע וטכנולוגיה לכיתה ד 24 חלק א : מבוא כללי 24 הרעיוןהמרכזי 24 מטרותכלליות 24 הקשר לתכניתהלימודים 25 מבנה יחידתהלימוד 25 חומריםוציוד 26 מידענותברשת 26 חלק ב : המלצות דידקטיות 26 שער ראשון : מפגשים עם בעלי חיים 26 - פרק ראשון : עולמם של בעלי החיים 28 - פרק שני : שפע של מינים - עושים סדר 32 - משימותהערכה 36 - פתרונות למשימות הערכה 39 שער שני : טכנולוגיה במחשבה תחילה 40 - פרק ראשון : מהי טכנולוגיה ? 41 - פרק שני : בואו נתכן ! 43 - פרק שלישי מערכות טכנולוגיות בפעולה 44 - משימותהערכה 47 - פתרונות למשימות הערכה 50 שער שלישי : אוויר ומים - בארץ ובשמיים 51 - פרק ראשון : מים , אוויר ומזג אוויר 53 - פרק שני : ממים למים - מצבי צבירה 57 - פרק שלישי : מים במעגל - מחזורהמים 61 - משימותהערכה 64 - פתרונות למשימות הערכה 69 שער רביעי : מבט אל תוך הגוף 70 - פרק ראשון : זהו גופנו 72 - פרק שני : עטופים בעור 74 - פרק שלישי : גוף בתנועה 76 - משימותהערכה 79 - פתרונות למשימות הערכה 83

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר