עמוד:256

מילון מושגים אב טיפוס : דוגמה של מוצר שעל פיו מייצרים אותו בכמויות רבות ( עמוד : . ( 102 אדים : חומר במצב צבירה גז ( עמודים : . ( 172 - 171 , 165 אוויר : תערובת הגזים העוטפת את כדור הארץ ( עמוד : . ( 144 אטמ וֹ ספ רָ ה : מעטפת הגזים שעוטפת כוכבי לכת ( עמוד : . ( 144 איבר : חלק בגוף של היצור חי בעל תפקוד מיוחד , דוגמאות : כבד , לב , עין , עלה , גבעול ( עמודים : . ( 206 - 204 אילוצים : המגבלות שצריך להתחשב בהן כאשר מתכננים פתרון טכנולוגי ( עמודים : . ( 93 - 92 בּ י וּ ת בעלי חיים : גידול וטיפוח בעלי חיים לצורכי האדם ( עמודים : . ( 29 - 28 בית גידול מלאכותי : סביבת חיים שבני האדם בונים כדי לגדל בה יצורים חיים . בסביבה זו בני האדם מספקים ליצורים החיים את צורכי הקיום שלהם ( עמוד : . ( 15 בלוטות זיעה : בלוטות בעור שמפרישות זיעה . התאדות הזיעה גורמת לקירור הגוף ( עמוד : . ( 214 בעיה טכנולוגית : שאלה שמטרתה למצוא דרך להגיע למצב הרצוי ( לענות על הצורך ) ( עמודים : . ( 87 - 82 בעלי חוליות : קבוצה של בעלי חיים שהמשותף להם הוא הימצאות של שלד בתוך הגוף ( עמודים : . ( 47 , 35 ברד : טיפות גשם שקפאו באוויר בדרכן לארץ ( עמוד : . ( 187 גז : מצב צבירה של חומר , הגז מתפשט , תופס מקום , זורם , ואינו שומר על נפח קבוע ( עמודים : . ( 165 , 158 גיד : רצועה שמחברת את השריר לעצם ( עמוד : . ( 240 גלגול : תהליך התפתחות של בעלי חיים . הצאצאים גדלים ומתפתחים ועוברים שינויים רבים בצורתם ובמבנה גופם ( עמודים : . ( 53 , 39 גשם : טיפות המים היורדות מן העננים ( עמוד : . ( 186 דגים : מחלקה בבעלי חוליות . סימנים בולטים : סביבת החיים היא מים , נושמים בעזרת זימים , בעלי סנפירים , צורתם דומה לסירה ( עמודים : . ( 51 - 48 דו חיים : מחלקה בבעלי החוליות . סימנים בולטים : גלגול : הראשנים מתפתחים במים והם נושמים בעזרת זימים . הבוגרים נושמים בעזרת העור והריאות ( עמודים : . ( 53 - 51 דרישות מהמוצר : המאפיינים שצריכים להיות במוצר כדי שיענה על הצורך ( עמודים : . ( 93 - 91 הטלה : פליטה של ביצים ( עמוד : . ( 20 ה ִ י דְ ר וֹ ס ְ פ רָ ה : כלל גופי המים בכדור הארץ : ימים ואוקיינוסים , אגמים , נחלים , מי תהום ( עמודים : . ( 133 - 132 המלטה : יציאת עוברי היונקים לעולם מהרחם של הנקיבה ( עמוד : . ( 20

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר