עמוד:234

מבנה השלד ותפק וּ דיו בעקבות קריאת קטע המידע - נדע ... • לתאר את מבנה השלד . • להסביר את הקשר בין מבנה השלד לבין ת ִ פק וּ דיו . קִרְ א וּ את קטע המידע הבא , התבוננו גם באיורים המלווים אותו והשיבו על השאלות בסוף כל פסקה . מבנה השלד ותפק וּ דיו מבנה השלד השלד שלנו בנוי מעצמות רבות השונות זו מזו בצורה , בגודל ובמבנה . . 1 יש עצמות ארוכות וגליליות , כמו בעצמות היד ובעצמות הרגל . . 2 יש עצמות קטנות כמו בעצמות כף היד ובחוליות עמ וּ ד הש דְרָ ה . . 3 יש עצמות שטוחות , כמו בעצמות הגולגולת ובעצמות בּ ית החזה . כל העצמות מחוברות זו לזו . נקודות החיבור שבין העצמות נקראות מ ִ פ רָקִ ים . המבנה , הגודל והצורה של העצמות וגם האופן שבו הן מחוברות זו לזו מותאמים לת ּ ִ פק וּ ד השלד . שאלה . 1 היעזרו במילים המודגשות שבפסקה וכתבו מהם מאפייני השלד .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר