עמוד:223

בעקבות הלמידה - נדע ... • להסביר מדוע חשובה התנועה לבני האדם . • לתאר את מבנה השלד והשרירים ואת תפקודיהם . • להסביר את הקשר בין מבנה השלד לתפקודו . • להסביר את החשיבות שיש לפעילות גופנית וליציבה נכונה לבריאות . • להציע דרכים והתנהגויות ליציבה נכונה . מושגים שנלמד • שלד , עצמות , מפ רָקִ ים , שרירים , גידים , תנועה . • פעילות גופנית , יציבה נכונה . מיומנויות שנפעיל • להפיק מידע מקטעי מידע ומתרשימים . • לאסוף נתונים בעזרת תצפית . ב • לנסח שאלות בעקבות תצפית . • לערוך מעקב אישי באמצעות שאלון ולסכם את התוצאות בטבלה . • להציג מידע בכרזה ובמצגת . • להפעיל כלים מתוקשבים . • לעבוד בשיתוף פעולה .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר