עמוד:203

בעקבות הלמידה - נדע ... • לתאר איל וּ איב רִ ים נמצאים בתוך גופנו . • להסביר מהם צורכי הקיום החיוניים שלנו . • לזהות את מקומם של האיב רִ ים ושל המערכות המרכזיים בגוף . • לתאר איל וּ איב רִ ים ומערכות בגוף קשורים בהשגת צורכי הקיום החיוניים . מושגים שנלמד • צורכי קיום חיוניים . • איב רִ ים . • מערכות בגוף . • שיתוף פעולה . מיומנויות שנפעיל • להפיק מידע מדגם , מקטעי מידע ומתרשים . • לאסוף נתונים בעזרת תצפית ולהסיק מסקנות . • לזהות רכיבים במערכת ואת יחסי הגומלין ביניהם ( חשיבה מערכתית ) .

רמות ספרי לימוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר